S5 User Choice
December 9, 2016
eldercarethailand ศูนย์รวมข้อมูลศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

eldercarethailand บ้านพักคนชรา สถานดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย

ข้อมูล ศูนย์จัดส่งพนักงานดูแล ผุ้ป่วย ผู้สูงอายุ

โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล

main_menu3.gif

ศูนย์ พยาบาล ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุ

สถาน พยาบาล ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

มีคำเรียกหลากหลาย เช่น เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์เซอรี่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
สถาน พยาบาล ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บ้านพักผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่สถานบริการเหล่านี้ จะให้บริการเหมือนกันก็คือการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
    การที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดี หมายถึงการดูแลถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และมีการเอาใจใส่ที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะทำให้ผู้สูงอายุ หาย-ทุเลาจากโรค ที่เป็นได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าสถาน พยาบาล หรือผู้ดูแล ดูแลไม่ดี ไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้ผู้สูงอายุ ทรุดเร็วยิ่งขึ้น จะเห็นง่าย ๆ เช่น จาก บาดแผลกดทับ (bed sore) และ เชื้อราบนผิวหน้ง ซึ่งเป็นโรคที่จะเกิดขึ้น ในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล ที่ไม่ถูกต้อง-ไม่ดี
    ดังนั้นหากท่าน คิดว่า ท่านไม่มีเวลาที่จะ ดูแล หรือต้องการการดูแล ที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุของท่าน หาย-ทุเลา แล้วสามารถนำมาดูแลต่อเอง ที่บ้านได้ ท่านสามารถเลือกหา  เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์เซอรี่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถาน พยาบาล ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุ ดี ๆ สักแห่ง โดยท่านสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้จากข้อมูลที่ ทางทีมงานได้รวบรวมไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลขั้นต้น ที่จะช่วยในการตัดสินใจ  
    และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยทำให้ท่าน สามารถหา  เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์เซอรี่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถาน พยาบาล ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุ ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้  

ทีมงานเอลเดอร์แคร์ไทยแลนด์ ให้ข้อมูล สถาน พยาบาล ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
กตัญญุตา โฮมแคร์ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ใกล้ กระทรวงสาธารณสุข
ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ มาตรฐาน ยูนิเวอร์ซัล เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ มาตรฐาน
the life care nursinghome เดอะไลฟ์ แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไทย สไมล์ เนอร์สซิ่งโฮม พํฒนาการ23,คลองตัน
banner_gif3.gif
บ้านผู้สูงอายุ บ้านเครือรักษ์
the life care nursinghome เดอะไลฟ์ แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
banner150.gif
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มายโฮม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย แสนดีโฮมแคร์
กัลยรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านสานบุญ เนอร์สซิ่งโฮม ตลิ่งชัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ พีดี เนอร์สซิ่งโฮม  
ผลิตภํณฑ์สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
pisit medical ผู้นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ราคาย่อมเยาว์ pisit medical ผู้จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ราคาย่อมเยาว์
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านแกรนนี่แคร์ บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมุทรปราการ
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พชรภิบาล , 101 โฮมแคร์ , ฟ้าใสโฮมแคร์ (ลาดพร้าว 101), ดูแลรักบ้านพักคนชรา, บ. ไทย-ริเออิVIP โฮมแคร์ บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ศิวนาถ เนอร์สซิ่งโฮม , ศรีวารีเฮล์ทแคร์เซ็นเตอร์(บางเสาธง)  
     บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นนทบุรี      
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ซีเนียร์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม(จรัญฯ37), ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม(อรุณอัมรินทร์),หมอจือHealth Care
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง นนทบุรี คอยดูแลเนอร์สซิ่งโฮม,ลิฟวิ่งเวล แจ้งวัฒนะ,  ดีดี เนอร์สซิ่งโฮม, ซีเนียร์โฮม 2, บ้านพักผู้สูงอายุ กตัญญุตาโฮมแคร์, บ้านพักผู้สูงอายุ มณียา ซีเนียร์โฮม
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา แสนสิริ เนอร์สซิ่งโฮม (สุขุมวิท 101/1) บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี บ้านเอ็นดี เนอร์สซิ่งโฮม, พีดี เนอร์สซิ่งโฮม, เบสแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม, ซีเนียร์โฮม2 (ปากเกร็ด), สถานบำบัดฟื้นฟู เอเชีย เฮลธ์แคร์, เอ็มดี แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม (เมืองทองธานี), สิริน เฮลธ์แคร์, สถานพักฟื้น และดูแลผู้สูงอายุ ซีเนอร์ส (ติวานนท์)
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลิฟวิ่งเวล เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปทุมธานี
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม สายใยสัมพันธ์ เนอร์สซิ่งโฮม, กู๊ดแคร์ เนอร์สซิ่งโฮมVIP โฮมแคร์ บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง ปทุมธานี บ้านพักผู้สูงอายุ วีแคร์ซีเนียร์โฮม
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ปาป๊า ม่าม้า เนอร์สซิ่งโฮม, เบสแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม (สรงประภา)ดอนเมืองโฮมแคร์ บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ดีแคร์เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ใจดี เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านอุ่นไอรัก
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี  กัลยรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอสามโคก ปทุมธานี บ้านอิ่มอุ่น
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  มาย แฟมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี การ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮมจันดีเนอร์สซิ่งโฮม
 ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เขตลาดพร้าว  101โฮมแคร์ลาดพร้าว101คูณดีเนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บัวเผื่อนโฮมแคร์
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด ราชบุรีศรีสกุลเนอร์สซิ่งโฮม อ.เมือง
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บ.ไทย-ริเออิ (รพ.พญาไท 2) บ้านเครือรักษ์ , บางแสนซีเนียร์
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม  สถานดูแลผู้สูงอายุ จุโคะคะอิ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด พิษณุโลกสายใยสัมพันธ์ เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง THAI SMILE NURSING HOME  บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด แพร่สายใยสัมพันธ์ เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮม ,บ้านจิตต์เจริญ บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด อุดรธานีอุดรโฮมแคร์ (อ.เมือง)
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา   บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด เลยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พลอยยาดา
บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง โรงพยาบาล ศุขเวชเนอร์สซิ่งโฮม  , เรือนแก้วเนอร์สซิ่งโฮม (ลาดพร้าว, รามฯ) พีดี เนอร์สซิ่งโฮม
แม่โจ้เฮลท์แคร์

 

 แผลกดทับ    เชื้อราที่ผิวหนัง

แผลกดทับเกิดขึ้นในรายที่มีอาการบาด เจ็บ สาหัส หรือคนที่ช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได ้เช่น เด็กที่ได้รับ บาดเจ็บทาง สมอง และกระดูก สันหลัง บริเวณต้นคอ หรือ บริเวณหลังต่ำกว่า คอ ก็จะทำ ให้สมอง ไม่สามารถ ส่งกระแส ประสาทไปสั่งการให้ กล้ามเนื้อ ทำงาน ได้อย่างปกติ หรือ ในรายของ ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง หรือมีปัญหา เกี่ยวกับ กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตในรายที่เกิดอุบัติเหต กระดูกหัก ต้อง ดึงขาหรือใส่เฝือกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ  

 อ่านรายละเอียด

 

เชื้อราที่ผิวหนังการติดเชื้อราที่ผิวหนัง เกิดจากเชื้อราลุกลามเข้าเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่ตายเช่น เล็บ หนังกำพร้า ผม เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton โรคเชื้อราจะพบได้ทั่วโลก ขึ้นกับชนิดของเชื้อรา อุณหภูมิ ความชุ่มชื้นของอากาศ สุขภาพ และความสะอาด  

 อ่านรายละเอียด

การให้อาหารทางสายยาง 
อ่านก่อนตัดสินใจเลือก เนอร์สซิ่งโฮม
bul1.gifNusing home คืออะไร? 
bul1.gifจะทำอย่างไรเมื่อคนที่เรารักป่วยและต้องการได้รับการดูแลระยะยาว
bul1.gifอะไรที่คุณควรพิจารณาบ้างถ้าต้องการใช้บริการ nursing home 
bul1.gifการประเมิน nursing home
bul1.gifคำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับญาติผู้ป่วย

 


รวมบทความเกี่ยวกับ การให้อาหารทางสายยาง และบทความต่อเนื่องที่เกี่ยวกับ การให้อาหารทางสายยางการให้อาหารทางสายยาง
การให้อาหารทางสายยาง                 หมายถึง การให้อาหารเหลวผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เพื่อให้ได้รับอาหาร น้ำ และ ยา เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย           &...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

กระทู้ eldercare

 
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาปทุมธานี
ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ บางแค เพชรเกษม ศูนย์ดูแลและจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ปนัสยาเนอร์สซิ่งโฮม
จันทรา เนอร์สซิ่งโฮม อยู่สบายเนอร์สซิ่งโฮม บางเขน สถานพยาบาล ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  jukokai
MDY Home Care บางพลี ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101 สถานพยาบาล ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  ซีเนียร์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มายแฟมมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด ศรีวารี เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเฮล์ทแคร์ บางนา ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เดอะ เวลเนส เซ็นเตอร์ ปทุมธานี eldercarethailand.com รวมข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งแคร์
 
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการให้บริการ ร้องทุกข์ได้ที่ สำ​นักงานคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 02-6297048-52 ​เพื่อขอคำ​แนะนำ​ ​แนะนำ​ให้​ส่งจม​. ​ลงทะ​เบียนไปที่ศูนย์​แจ้ง​ให้​คืนเงินที่​โกงไป​ ​แล้ว​ก็จัดส่ง​ ​เอกสาร​ทั้ง​หมด​ ​เช่นพวกสัญญา​, ​ใบเสร็จรับเงิน​ ​(​ถ้า​มี) , ​ใบตอบรับจม​. ​ลงทะ​เบียน​, ​สำ​เนาบัตรของคนที่ศูนย์​ ​คุณคิดว่า​เอกสาร​ใด​สำ​คัญ​ และ​เกี่ยวข้องก็จัดส่ง​ให้​ส่งเอกสารไปที่​ ​สำ​นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 78 ​ทำ​เนียบรัฐบาล​ ​ถ​.​ราชดำ​เนินนอก​ ​เขตดุสิต​ ​กรุงเทพ​ 10300 ​หรือ​เข้า​ไปดูข้อมูล​ใน​ web http://www.ocpb.go.th/index.asp
 
 *ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*