S5 User Choice
June 25, 2017
You are here:  Home arrow บทความที่น่าสนใจ arrow บทความเกี่ยวกับผู้สูงอายุ arrow องค์กรภาครัฐด้านสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอาย
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไทย สไมล์ เนอร์สซิ่งโฮม พํฒนาการ23,คลองตัน
banner_gif3.gif
the life care nursinghome เดอะไลฟ์ แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
banner150.gif
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มายโฮม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย แสนดีโฮมแคร์
กัลยรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
องค์กรภาครัฐด้านสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอาย
Digg!

องค์กรภาครัฐด้านสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร
กองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
10100 (02)282-4817(02)281-5407 (02)282-1056
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 81 หมู่ที่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(02)413-1141 (02)413-1140
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 69/4 หมู่ที่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
(02)455-6318(02)455-6309 (02)455-6294
ศูนย์บริการผู้สูงอายุบางแค 81 หมู่ที่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(02)413-1141(02)455-1590 (02)413-1140
ศูนย์บริการผู้สูงอายุทิพย์สุคนธ์ 81 หมู่ที่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(02)413-1141(02)455-1590 (02)413-1140
ศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 69/4 หมู่ที่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
(02)455-6318(02)455-6309 (02)455-6294
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กทม. ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. 10400
(02)246-1942 (02)245-5191


ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)
สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ 200/1 หมู่ที่ 2 ระหว่างกม.77-78 ถ.บางปะอิน-นครสวรรค์ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
(035)359-277 (035)360-377
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 82 หมู่ที่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
(036)413-706 (036)413-706
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง 151 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(038)241-121 (038)241-759
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 54/5 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งเบญจาอ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
(039)437-269 (039)437-269
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1/1 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(034)255-102 (034)219-026
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิม-ราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 25 หมู่ที่ 3 ถ.นครชัยศรี-ห้วยพลู ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
(034)338-412 (034)338-412
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราช-กุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
(01)215-0675(01)902-6003(09)836-8336 (034)515-678
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุงอ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(038)240-220(038)241-121(038)241-759 (038)241-121


ภาคเหนือ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว 90 หมู่ที่ 3 ต.นิคมเขาบ่อแก้วอ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 (056)204-039 (056)204-000
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)278-573 (053)281-206
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
(053)471-491 (053)471-731
ศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)278-573 (053)281-206
ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
(053)471-491 (053)471-731
ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์จังหวัดเชียงใหม่ 138 ถ.ท่าสะต๋อย ต.วัดเกตอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)243-801 (053)243-801
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต 37/1 ถ. เทพารักษ์ อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000
(055)258-186 (055)258-186


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา 583 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(044)242-521 (044)244-300
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 38 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
(044)242-490(044)258-986 (044)258-986
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม 277 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
(043)721-524 (043)721-524

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์ ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
(044)616-761 (044)617-595
ศูนย์บริการผู้สูงอายุโพธิ์กลาง 583 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(044)242-521 (044)244-300
ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดม่วง 38 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
(044)242-490(044)258-986 (044)258-986
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น 2/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
(043)332-922 (043)332-922


ภาคใต้
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก 44/1 หมู่ 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
(077)503-464(01)676-7308 (077)502-635
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต 132 หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
(076)260-446 (076)260-447
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง 113 หมู่ 2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
(075)212-340 (075)214-883
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ 62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
(073)212-904 (073)257-565
ศูนย์บริการผู้สูงอายุทักษิณ 62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
(073)212-904 (073)257-565

ความคิดเห็น
ค้นหา
สาธิตา เดโชนันทกุล  - สอบถามเรื่องจำนวน สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เขต กทม   |124.120.212.211 |2010-08-24 15:19:47
สวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามว่า....จำนวนสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเท่าที่ ระบุ ใช่ หรือไม่ค่ะ เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานครนะค่ะ เนื่องจาก ดิฉันกำลังศึกษางานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในชีวิต ของผู้สูงอายุ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ขอบคุณอย่างสูงค่ะ ^^
สาธิตา เดโชนันทกุล  - แจ้งสถานสงคราะห์   |124.120.235.85 |2011-02-21 11:43:01
ขอบคุณมากค่ะ ที่ ระบุข้อมูลของสถานสงเคราะห์ให้ทั้งเบอร์ โทร และสถานที่


^^
ปาลีรัตน์  - การรับสมัครงาน   |180.183.241.67 |2011-09-30 14:53:10
สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงานค่ะ ดิฉันจบ สาธารณสุขชุม มีความประสงค์ที่อยากจะ เข้าไปส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อยากทราบว่า สถานสงเคราะห์คนชรา ที่จังหวัดนครราชสีมา มีตำแหน่งไหนว่างบ้่างคะ ขอบคุณค่ะ
จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถเขียนข้อความได้!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Reddit!Del.icio.us!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites! title=
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
eldercarethailand.com รวมข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งแคร์
 
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการให้บริการ ร้องทุกข์ได้ที่ สำ​นักงานคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 02-6297048-52 ​เพื่อขอคำ​แนะนำ​ ​แนะนำ​ให้​ส่งจม​. ​ลงทะ​เบียนไปที่ศูนย์​แจ้ง​ให้​คืนเงินที่​โกงไป​ ​แล้ว​ก็จัดส่ง​ ​เอกสาร​ทั้ง​หมด​ ​เช่นพวกสัญญา​, ​ใบเสร็จรับเงิน​ ​(​ถ้า​มี) , ​ใบตอบรับจม​. ​ลงทะ​เบียน​, ​สำ​เนาบัตรของคนที่ศูนย์​ ​คุณคิดว่า​เอกสาร​ใด​สำ​คัญ​ และ​เกี่ยวข้องก็จัดส่ง​ให้​ส่งเอกสารไปที่​ ​สำ​นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 78 ​ทำ​เนียบรัฐบาล​ ​ถ​.​ราชดำ​เนินนอก​ ​เขตดุสิต​ ​กรุงเทพ​ 10300 ​หรือ​เข้า​ไปดูข้อมูล​ใน​ web http://www.ocpb.go.th/index.asp
 
 *ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*
<span class="visitor_count">
    <script id="_wauelv">var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "db5gldbps187", "elv"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/small.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
    </span>