S5 User Choice
April 29, 2017
You are here:  Home arrow บทความที่น่าสนใจ arrow บทความเกี่ยวกับผู้สูงอายุ arrow องค์กรภาครัฐด้านสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอาย
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไทย สไมล์ เนอร์สซิ่งโฮม พํฒนาการ23,คลองตัน
banner_gif3.gif
the life care nursinghome เดอะไลฟ์ แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
banner150.gif
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มายโฮม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย แสนดีโฮมแคร์
กัลยรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
องค์กรภาครัฐด้านสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอาย
Digg!

องค์กรภาครัฐด้านสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร
กองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
10100 (02)282-4817(02)281-5407 (02)282-1056
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 81 หมู่ที่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(02)413-1141 (02)413-1140
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 69/4 หมู่ที่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
(02)455-6318(02)455-6309 (02)455-6294
ศูนย์บริการผู้สูงอายุบางแค 81 หมู่ที่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(02)413-1141(02)455-1590 (02)413-1140
ศูนย์บริการผู้สูงอายุทิพย์สุคนธ์ 81 หมู่ที่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(02)413-1141(02)455-1590 (02)413-1140
ศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 69/4 หมู่ที่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
(02)455-6318(02)455-6309 (02)455-6294
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กทม. ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. 10400
(02)246-1942 (02)245-5191


ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)
สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ 200/1 หมู่ที่ 2 ระหว่างกม.77-78 ถ.บางปะอิน-นครสวรรค์ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
(035)359-277 (035)360-377
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 82 หมู่ที่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
(036)413-706 (036)413-706
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง 151 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(038)241-121 (038)241-759
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 54/5 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งเบญจาอ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
(039)437-269 (039)437-269
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1/1 หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(034)255-102 (034)219-026
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิม-ราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 25 หมู่ที่ 3 ถ.นครชัยศรี-ห้วยพลู ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
(034)338-412 (034)338-412
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราช-กุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
(01)215-0675(01)902-6003(09)836-8336 (034)515-678
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุงอ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(038)240-220(038)241-121(038)241-759 (038)241-121


ภาคเหนือ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว 90 หมู่ที่ 3 ต.นิคมเขาบ่อแก้วอ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 (056)204-039 (056)204-000
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)278-573 (053)281-206
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
(053)471-491 (053)471-731
ศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)278-573 (053)281-206
ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
(053)471-491 (053)471-731
ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์จังหวัดเชียงใหม่ 138 ถ.ท่าสะต๋อย ต.วัดเกตอ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)243-801 (053)243-801
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต 37/1 ถ. เทพารักษ์ อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000
(055)258-186 (055)258-186


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา 583 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(044)242-521 (044)244-300
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 38 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
(044)242-490(044)258-986 (044)258-986
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม 277 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
(043)721-524 (043)721-524

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์ ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
(044)616-761 (044)617-595
ศูนย์บริการผู้สูงอายุโพธิ์กลาง 583 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(044)242-521 (044)244-300
ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดม่วง 38 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
(044)242-490(044)258-986 (044)258-986
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น 2/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
(043)332-922 (043)332-922


ภาคใต้
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก 44/1 หมู่ 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
(077)503-464(01)676-7308 (077)502-635
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต 132 หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
(076)260-446 (076)260-447
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง 113 หมู่ 2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
(075)212-340 (075)214-883
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ 62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
(073)212-904 (073)257-565
ศูนย์บริการผู้สูงอายุทักษิณ 62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
(073)212-904 (073)257-565

ความคิดเห็น
ค้นหา
สาธิตา เดโชนันทกุล  - สอบถามเรื่องจำนวน สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เขต กทม   |124.120.212.211 |2010-08-24 15:19:47
สวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามว่า....จำนวนสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเท่าที่ ระบุ ใช่ หรือไม่ค่ะ เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานครนะค่ะ เนื่องจาก ดิฉันกำลังศึกษางานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในชีวิต ของผู้สูงอายุ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ขอบคุณอย่างสูงค่ะ ^^
สาธิตา เดโชนันทกุล  - แจ้งสถานสงคราะห์   |124.120.235.85 |2011-02-21 11:43:01
ขอบคุณมากค่ะ ที่ ระบุข้อมูลของสถานสงเคราะห์ให้ทั้งเบอร์ โทร และสถานที่


^^
ปาลีรัตน์  - การรับสมัครงาน   |180.183.241.67 |2011-09-30 14:53:10
สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงานค่ะ ดิฉันจบ สาธารณสุขชุม มีความประสงค์ที่อยากจะ เข้าไปส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อยากทราบว่า สถานสงเคราะห์คนชรา ที่จังหวัดนครราชสีมา มีตำแหน่งไหนว่างบ้่างคะ ขอบคุณค่ะ
จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถเขียนข้อความได้!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Reddit!Del.icio.us!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites! title=
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาปทุมธานี
ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ บางแค เพชรเกษม ศูนย์ดูแลและจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ปนัสยาเนอร์สซิ่งโฮม
จันทรา เนอร์สซิ่งโฮม อยู่สบายเนอร์สซิ่งโฮม บางเขน สถานพยาบาล ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  jukokai
MDY Home Care บางพลี ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101 สถานพยาบาล ศูนย์ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  ซีเนียร์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มายแฟมมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด ศรีวารี เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ
บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเฮล์ทแคร์ บางนา ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เดอะ เวลเนส เซ็นเตอร์ ปทุมธานี eldercarethailand.com รวมข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งแคร์
 
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการให้บริการ ร้องทุกข์ได้ที่ สำ​นักงานคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 02-6297048-52 ​เพื่อขอคำ​แนะนำ​ ​แนะนำ​ให้​ส่งจม​. ​ลงทะ​เบียนไปที่ศูนย์​แจ้ง​ให้​คืนเงินที่​โกงไป​ ​แล้ว​ก็จัดส่ง​ ​เอกสาร​ทั้ง​หมด​ ​เช่นพวกสัญญา​, ​ใบเสร็จรับเงิน​ ​(​ถ้า​มี) , ​ใบตอบรับจม​. ​ลงทะ​เบียน​, ​สำ​เนาบัตรของคนที่ศูนย์​ ​คุณคิดว่า​เอกสาร​ใด​สำ​คัญ​ และ​เกี่ยวข้องก็จัดส่ง​ให้​ส่งเอกสารไปที่​ ​สำ​นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 78 ​ทำ​เนียบรัฐบาล​ ​ถ​.​ราชดำ​เนินนอก​ ​เขตดุสิต​ ​กรุงเทพ​ 10300 ​หรือ​เข้า​ไปดูข้อมูล​ใน​ web http://www.ocpb.go.th/index.asp
 
 *ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*
<span class="visitor_count">
    <script id="_wauelv">var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "db5gldbps187", "elv"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/small.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
    </span>