S5 User Choice
June 25, 2017
You are here:  Home arrow บทความที่น่าสนใจ arrow โรคผู้สูงอายุ arrow ไวรัสตับอักเสบ
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไทย สไมล์ เนอร์สซิ่งโฮม พํฒนาการ23,คลองตัน
banner_gif3.gif
the life care nursinghome เดอะไลฟ์ แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
banner150.gif
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มายโฮม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย แสนดีโฮมแคร์
กัลยรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
ไวรัสตับอักเสบ
Digg!

ให้ความสำคัญกับไวรัสตับอักเสบอีกครั้ง

ตับแข็งปัจจุบันนี้โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ มิได้มีสถิติลดลง แต่เพิ่มขึ้น เกินกว่าที่ควรจะเป็น อย่างมากมาย หลายคนลืมไปแล้วว่า ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคเรื้อรังได้ ยังระบาดและติดต่ออยู่ ในหมู่คนไทยได้ และเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ ตับแข็ง และแน่นอน เป็นสาเหตุหนึ่ง ของการตาย ในลักษณะของตับวาย แม้ในปัจจุบัน เทคนิคในการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ได้นำมาใช้กัน ในหลายสถาบันในกรุงเทพฯ  แล้ว แต่การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข ในลักษณะของ การเปลี่ยนตับ


การอักเสบของตับ (Hepatitis) จะทำให้ตับบวม, มีการทำลายเซลล์ตับ ทำให้มีอาการ อ่อนเพลีย จากการทำงานผิดปกติ ของตับ หากการอักเสบเกิดขึ้น เป็นเวลานาน จะทำให้ตับถูกทำลายมาก และถูกแทนที่ด้วย เนื้อเยื่อพังผืด ทำให้ตับมีแผลเป็น และมีลักษณะแข็งเป็นตุ่ม ๆ แม้ว่าสาเหตุของตับแข็งจะมีมากมาย แต่สาเหตุ ที่สำคัญคือ ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ในบางรายโรคอาจรุนแรง เกิดภาวะตับวายเฉียบพลันได้

ด้วยข้อมูลจากชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้ให้ความรู้ภาพรวมในเรื่องนี้ไว้อย่างถูกต้องและง่ายดังนี้

viral hepatitisไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (A) พบได้ทุกอายุ ในเด็กหากได้รับเชื้อมักไม่มีอาการ แต่ในผู้ใหญ่มักมีอาการของตับอักเสบ โรคนี้หากเป็นแล้วจะหายขาด ไม่มีโรคเรื้อรังและไม่ทำให้เกิดตับแข็ง

ไวรัสตับอักเสบชนิด บี (B) เป็นชนิดที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมาก และเป็นปัญหาอย่างมาก ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี มากกว่า 350 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยคาดว่ามีประชากรถึงร้อยละ 5 มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็ง, มะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (C) เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมาก เช่นกัน เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันเหมือนไวรัส บี

ไวรัสตับอักเสบชนิด ดี (D) อาจ เรียกว่า เดลต้าไวรัส จะพบการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบดี ร่วมกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี เสมอ โดยอาจพบพร้อมกัน หรือติด เชื้อซ้ำเติมในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสบีเรื้อรังอยู่ ก่อน ในประเทศไทยพบได้ในกลุ่มติดยาเสพติดชนิดฉีด

ไวรัสตับอักเสบชนิด อี (E) เป็นเชื้อไวรัสคล้ายกับชนิด เอ พบมากในประเทศทางแถบมหาสมุทรอินเดีย เช่น อินเดีย, บังกลาเทศ, พม่า ในประเทศไทย จากการศึกษาพบได้น้อยไม่ค่อยเป็นปัญหาสำคัญ

มีการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบอย่างไร ?

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ และชนิด อี (A, E) เชื้อจะติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลของผู้ป่วย หรือจากอาหารทะเลที่ดิบ ๆ สุก ๆ

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (B) มัก จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือจากมารดาสู่ บุตร (ขณะคลอด) แต่มีบางรายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (C) มักติดต่อจากการที่สัมผัสกับเลือดของผู้ป่วย หรือ ได้รับเลือดที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ การใช้ของมีคม เช่น มีดโกน หรือ เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ป่วย และยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกัน

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ดี, เดลต้า (D) มักจะติดต่อทางการสัมผัสเลือดของผู้ป่วย หรือ ได้รับเลือดที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัส บี อยู่ก่อน

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ

ในกรณีที่เป็น ตับอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยมักจะมีอาการที่พบได้บ่อย คือ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดข้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจพบผื่นขึ้นตามตัวหรือมีอาการท้องเสีย ปวดมวนในท้อง น้ำหนักตัวลดลง

ซึ่งอาการจากที่กล่าวมาจะคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัสสาวะเป็นสีชาเข้ม หรือพบอาการตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) มีไข้ ต่ำ ๆ แต่ไม่พบในผู้ป่วยโรคตับอักเสบทุกรายเสมอไป โดยที่ผู้ป่วยบางรายไม่พบอาการดีซ่านเลยก็ได้ ซึ่งอาการตัวเหลือง ตาเหลือง จะหายไปภายใน 1-4 สัปดาห์ แต่ในบางรายอาจนาน 2-3 เดือนได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติ ยกเว้นบางราย โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ อาจพบว่าประมาณร้อยละ 5-10 จะกลายเป็นโรคเรื้อรัง ในไวรัสตับอักเสบ ซี จะพบโรคเรื้อรังมากกว่าร้อยละ 85 สำหรับไวรัสเดลต้า จะขึ้นกับไวรัส บี หากไวรัส บี หายก็จะหายตาม

ใน ตับอักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ แต่จะมีการอักเสบ และมีการทำลายเซลล์ตับไปเรื่อย ๆ จนเกิดตับแข็ง มีภาวะตับวาย และเป็นมะเร็งตับในที่สุด

ถ้าเคยเป็นแล้วจะมีโอกาสติดเชื้อและป่วยอีกหรือไม่?

ในกรณีไวรัสตับอักเสบ เอ และ อี จะหายขาดและไม่เป็นอีก สำหรับไวรัสตับอักเสบบี มากกว่าร้อยละ 90 จะหายขาดและมีภูมิป้องกันไม่เป็นซ้ำอีก สำหรับไวรัสตับอักเสบ ซี และ เดลต้า ยังไม่มีข้อมูลว่ามีภูมิคุ้มกัน ดังนั้น หากได้รับเชื้อไวรัสนี้ซ้ำอีกก็มีโอกาสเป็นได้อีก

นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นหรือ เป็นปกติ อาจจะยังมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย ซึ่งพร้อมที่จะทำร้ายตับได้ทุกเมื่อ แต่ที่ยังไม่แสดงอาการ เป็นเพราะเชื้อยังสงบอยู่เท่านั้น หรืออาจถูกควบคุมจากภูมิคุ้มกันได้ เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น

พาหะของโรคคืออะไร? และจะทำอย่างไรเมื่อป่วยเป็นพาหะ.....

ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ คือ ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบอยู่ในร่างกาย แต่ยังไม่มีอาการแสดงของภาวะตับอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถที่จะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ จึงควรป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น และต้องหมั่นติดตามการดูแลจากแพทย์เป็นระยะ ๆ

ผู้ป่วยมักเป็นพาหะ ของไวรัสตับอักเสบชนิด บี หรือ ซี เท่านั้น (นั่นคือ ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อดังกล่าวออกจากร่างกายได้หมด) ส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดอื่น ๆ มักจะสามารถหายเป็นปกติได้

ถ้ามารดาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ จะมีผลอย่างไรต่อบุตรในครรภ์?

บุตรที่คลอดจากมารดาที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดบี ในระยะที่เชื้อยังมีการแบ่งตัวมาก จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ได้ถึงร้อยละ 90 แต่ปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับทารกที่คลอดออกมา จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้

มีรายงานว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถ ตรวจพบในน้ำนมของแม่ที่ติดเชื้อ แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าจะถ่ายทอดเชื้อผ่านทางน้ำนม ดังนั้น จึงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ สำหรับไวรัสตับอักเสบ ซี พบว่าโอกาสติดต่อไปยังทารกพบได้น้อยกว่าร้อยละ 5.

ที่มา : นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ความคิดเห็น
ค้นหา
บำรุงไต  - บำรุงไต   |58.9.92.40 |2008-09-08 13:17:12
ป้องกันโรคตับ โรคไต โรคถุงน้ำดี อาร์ติโช๊ค พืชอาหาร
Artichoke (ATISO) อาร์ติโช๊ค

อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ? มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(Synarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี? ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้
1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก
4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาส์

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.artichokeliver.com หรือ

www.smethai.com/shop/gms

Tel: 02 - 888 - 9954, 081 ? 627 1521 คุณวัลลภา
นายศุภฐากร พัฒนาเมธากุล  - อาหารเสริม บำรุงตับ   |58.9.188.205 |2009-04-28 15:23:49
ขอรายละเอียดอาหารเสริม บำรุงตับ
ตอนนี้มีเชื้อตับอักเสบชนิด บี (เป็นพาหะของโรค)ตอนนี้รักษาที่รพ.ศิริราช แต่อยากได้รายละเอียดอาหารเสริม
อยากมีทางเลือกอื่นบ้าง
จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถเขียนข้อความได้!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Reddit!Del.icio.us!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites! title=
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
eldercarethailand.com รวมข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งแคร์
 
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการให้บริการ ร้องทุกข์ได้ที่ สำ​นักงานคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 02-6297048-52 ​เพื่อขอคำ​แนะนำ​ ​แนะนำ​ให้​ส่งจม​. ​ลงทะ​เบียนไปที่ศูนย์​แจ้ง​ให้​คืนเงินที่​โกงไป​ ​แล้ว​ก็จัดส่ง​ ​เอกสาร​ทั้ง​หมด​ ​เช่นพวกสัญญา​, ​ใบเสร็จรับเงิน​ ​(​ถ้า​มี) , ​ใบตอบรับจม​. ​ลงทะ​เบียน​, ​สำ​เนาบัตรของคนที่ศูนย์​ ​คุณคิดว่า​เอกสาร​ใด​สำ​คัญ​ และ​เกี่ยวข้องก็จัดส่ง​ให้​ส่งเอกสารไปที่​ ​สำ​นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 78 ​ทำ​เนียบรัฐบาล​ ​ถ​.​ราชดำ​เนินนอก​ ​เขตดุสิต​ ​กรุงเทพ​ 10300 ​หรือ​เข้า​ไปดูข้อมูล​ใน​ web http://www.ocpb.go.th/index.asp
 
 *ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*
<span class="visitor_count">
    <script id="_wauelv">var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "db5gldbps187", "elv"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/small.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
    </span>