สสส.อบรมผู้บริหารองค์กร พัฒนาเว็บเพื่อคนตาบอด-ผู้สูงอายุ

View image

    สสส.นำร่องอบรมผู้บริหารองค์กร และเว็บมาสเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยเฉพาะคนตาบอด และผู้สูงอายุที่สายตาพร่าเลือน จี้ภาครัฐควรเริ่มต้นพัฒนาก่อน ชี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้