รู้จัก'ลีเจียนแนร์''โรคร้าย'กลายเป็นเรื่องเล็ก

View image

หน้าฝนนอกจากจะสร้างความเสี่ยงต่อการเป็นหวัด อากาศที่มีความชื้นสูง ตลอดจนความเฉอะแฉะ ยังเอื้อต่อการเพาะเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อโรคเล็กๆ อย่างเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ

รู้จัก ‘ลีเจียนแนร์’ เชื้อร้ายในอากาศ

View image

การเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อ 6 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากถูกน้ำท่วมและมีการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานแล้ว โดยก่อนถึงกำหนดเปิด มีความห่วงใยจากหลายฝ่าย เตือนระวังเชื้อโรคในอากาศ โดยเฉพาะ 'ลีเจียนแนร์' ที่ก่อโรคปอด เนื่องจากสนามบินดอนเมืองถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลานาน เชื้อดังกล่าวจึงสามารถเติบโตได้ดี