สธ.ชี้ใช้ส้วมนั่งยองเร่งเข่าเสื่อมเร็วรณรงค์ประชาชนใช้โถชักโครก

View image

ส้วมซึมกระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจพบครัวเรือนใช้ส้วมซึมนั่งยอง ร้อยละ 86 เป็นเหตุข้อเข่าเสื่อมเร็ว เร่งรณรงค์เปลี่ยนโถส้วมใหม่ ร้อยละ 50 ในปี 2559