บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

System Messages

กัญญา เนอร์สซิ่ง แคร์

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
1314 ซอยจรัญสนิทวงศ์65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
โทร:: 
0-2424-1030 , 086-089-8209,
website:: 
http://www.kanya-nc.com

บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ กัญญา เนอร์สซิ่ง แคร์ ศูนย์บริการจัดหาพนักงาน
พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้ป่วย แม่บ้าน และนักกายภาพบำบัด
โดยทุกตำแหน่งล้วนมีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจ

บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้ป่วย
  บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หน้าที่โดยสังเขป
ดูแลทำความสะอาดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย                  
ทำความสะอาดห้องนอนและห้องน้ำของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
จัดทำอาหารและล้างภาชนะของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
เป็นเพื่อนพูดคุยและคอยพยุงเวลาเดิน
ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นและจัดยา

ค่าบริการรายเดือน      8,000 – 9,000 บาท 

ติดต่อขอรับบริการ กับ กัญญา เนอร์สซิ่ง แคร์ << Click

  บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หน้าที่โดยสังเขป
ดูแลทำความสะอาดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย                  
ทำความสะอาดห้องนอนและห้องน้ำของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ทำอาหารปั่นให้ทางสายยางและดูดเสมหะ
เป็นเพื่อนพูดคุยและคอยพยุงเวลาเดิน
ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นและจัดยา

ค่าบริการรายเดือน      9,000 บาทเป็นต้นไป

ติดต่อขอรับบริการ กับ กัญญา เนอร์สซิ่ง แคร์ << Click

  บริการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด

บริการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด หน้าที่โดยสังเขป
ทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วย
ฝึกการพูด การเดิน การรับประทานอาหาร การหยิบจับ

ค่าบริการรายครั้ง       600 – 1,000  บาท

ติดต่อขอรับบริการ กับ กัญญา เนอร์สซิ่ง แคร์ << Click

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายจะแปรผันกับค่าเดินทางซึ่งมีความใกล้ไกลแตกต่างกัน
บริการพี่เลี้ยงเด็ก
  บริการพี่เลี้ยงเด็กอ่อน

หน้าที่โดยสังเขป
ทำอาหารเสริมให้แก่เด็ก
ชงนมและล้างขวดนม
ซักและเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก
ทำความสะอาดและเช็ดตัวเด็ก

ค่าบริการรายเดือน    9,000 บาทเป็นต้นไป

 

  บริการพี่เลี้ยงเด็ก

หน้าที่โดยสังเขป
ทำอาหารเสริมให้แก่เด็ก
ชงนมและล้างขวดนม
ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก
อาบน้ำและแต่งตัวให้เด็ก

ค่าบริการรายเดือน     8,000 -   9,000  บาท

 

บริการแม่บ้าน
  แม่บ้านทำความสะอาด

หน้าที่โดยสังเขป
ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีดเสื้อผ้า – ช่วยทำอาหาร
รดน้ำต้นไม้

ค่าบริการรายเดือน   6,000 7,500   บาท

 

  แม่บ้านเพื่อนของคุณแม่

หน้าที่โดยสังเขป
ทำความสะอาดบ้าน – ซักรีดเสื้อผ้า
ทำอาหารสำหรับคุณแม่ – ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด

ค่าบริการรายเดือน     6,500 – 7,500  บาท