บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

System Messages

นครินทร์บริบาล

รายละเอียดสถานบริการ
โทร:: 
02-5743848,089-0230771

 

 
บริการจัดส่ง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

พี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่ 
ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่นชงนม, ล้างขวดนม, ทำอาหารเด็ก, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดอุปกรณ์
ของเล่น,และห้องนอนเด็ก, ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก (เด็กโต อื่นๆ ตามความต้องการของพ่อแม่เด็ก 

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้ ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลบริการส่งทั่วประเทศ มีหน้าที่ 
อาบน้ำ, เช็ดตัว, เปลี่ยนเสื้อผ้า, จัดยา, จัดอาหาร, อยู่เป็นเพื่อน, ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้องนอน
ผู้ป่วย, ซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย, อื่นๆ 

พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว มีหน้าที่ 
ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ช่วยทำงานอาหาร, อุ่นกับข้าว, หุงข้าว, ล้างจานรดน้ำต้นไม้, ล้างรถ, เปิดปิดประตูเมื่อรถเช้าออก อื่นๆ ทำงานตามลักษณะ งานแต่ละบ้าน 
จัดส่งทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด มุ่งมั่นเอาใจใส่เพื่อความสุขใจของครอบครัว พนักงานทำงานไม่เป็นที่พอใจ
นายจ้างสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ตลอด
 

 

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด ศูนย์ฯได้
ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่ศูนย์ฯ จะจัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก-อบรม และสอบประวัติอย่าง
เคร่งครัด โดยศูนย์ฯ ใคร่ขอเสนอให้ท่านพิจารณา ดังนี้

1. พนักงานแม่บ้าน
คุณสมบัติ 
- หญิง อายุตั้งแต่ 16-50 ปี 
หน้าที่ 
- ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไป 
- ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน 
- ช่วยทำอาหาร, อุ่นกับข้าว, หุงข้าว 
- เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก 
- อื่นๆ ทำงานตามลักษณะงานแต่ละบ้าน

 

2. พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก
คุณสมบัติ 
- หญิง อายุตั้งแต่ 18-40 ปี 
หน้าที่ 
- ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่นชงนม, ล้างขวดนม, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก,   ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็ก 
- ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน 
- ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต) 
- อื่นๆ ตามคำแนะนำของแม่เด็ก

 

3. พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้

คุณสมบัติ 
- หญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี 
หน้าที่ 
- อาบน้ำ-เช็ดตัว, เปลี่ยนเสื้อผ้า 
- ดูแลการขับถ่าย, จัดยา-อาหาร (ป้อนหรือฟิต) ตามอาการของผู้สูงอายุ 
- ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น 
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้องนอนผู้สูงอายุ 
- ซักรีดเสื้อผ้า อื่นๆ