บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

หน้าหลักศูนย์จัดส่ง » รายชื่อศูนย์จัดส่ง » บริษัท จูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด »

System Messages

บริษัท จูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
เลขที่ 3939 อาคารมิ่งประชา ชั้น 7 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซอยโรงพยาบาล 2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทร:: 
02-7692000 ต่อ 7305-7306
website:: 
http://www.kluaynamthai.com/Medical-Service/outreach-program.php

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 

คำว่า "บ้าน" และความผูกพันธ์ของสายใยรักแห่งครอบครัว ไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทย แม้ว่าสภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เวลาแห่งความสุข เหล่านั้นเหลือลดน้อยลง บริษัท จูเนียร์ และ ซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด เครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนในครอบครัว โดยการคัดสรรพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลเด็ก ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของบุคคลที่ท่านรักและห่วงใยด้วยความเป็นมืออาชีพ

บริษัท จูเนียร์ และ ซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตั้งอยู่เลขที่ 3939 อาคารมิ่งประชา ชั้น 7 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซอยโรงพยาบาล 2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 เบอร์โทร 02-7692000 ต่อ 7305-7306

การดูแลผู้สูงอายุ

วัยของผู้สูงอายุ ต้องได้รับการดูแลด้วยความรัก และความเข้าใจ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก พนักงานของเรา โดยพนักงานจะวางแผนตลอดการทำงานและมีการจัดการเป็นตาราง อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขกับ การดูแลจากใจของเรา โดยเน้นการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี โดยบุคลากรที่มีความชำนาญด้านผู้สูงอายุ เสริมความเชี่ยวชาญด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร และการสนับสนุนที่ดี ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้สูงอายุ จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากเรา
บริษัท จูเนียร์ และ ซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด 02-7692000 ต่อ 7305, 7306

ประเภทการบริการ 

แบบที่ 1 ประเภทรายเดือน รายปี สำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
แบบที่ 2 ประเภทรายวันสำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แบบที่ 3 ประเภทรายชั่วโมงสำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ 
ให้บริการด้วยนักเรียน / พนักงานผู้ช่วย ดูแลผู้สูงอายุ 
- ประเภทรายเดือน 12 ชั่วโมง
- ประเภทรายเดือน 24 ชั่วโมง
-ประเภทรายชั่วโมง

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในสาขา อาชีพ การเลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย ระดับ 1และสาขาอาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 

บริษัท จูเนียร์ และ ซีเนียร์ โฮม เฮลท์ แคร์จำกัด (ในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท)
Junior & Senior Home Health Care Co.,Ltd ให้

      บริการส่งพนักงานพี่เลี้ยงดูแลเด็กที่บ้าน ด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากการเรียนด้านการพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี จากโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์จริงจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จากการทำงานในวอร์ดสูตินรีเวช ห้องเด็กป่วย เนอร์เซอร์รี่กล้วยน้ำไท และโรงเรียนอนุบาล บุคลากรของเราพร้อมให้บริการด้วยคุณภาพและตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

การให้บริการดูแลเด็ก
เด็กคือดวงใจของคนในครอบครัว จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความรัก และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้องตามหลักวิธี จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขพนักงานของเราสามารถดูแลและกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กและพร้อม ในการช่วยดูบุตรหลานคนเก่งของท่าน ในที่ที่ซึ่งเขา ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ เพื่อให้เขาเหล่านั้นก้าวสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ 
บริษัท จูเนียร์ และ ซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด 02-7692000 ต่อ 7305, 7306

ประเภทการบริการ 
แบบที่ 1 ประเภทรายเดือน รายปี สำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
แบบที่ 2 ประเภทรายวันสำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ 
แบบที่ 3 ประเภทรายชั่วโมงสำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ 

ให้บริการด้วย พนักงานผู้ช่วยดูแลเด็ก
- ประเภทไป-กลับ(12 ชั่วโมง ) 
- ประเภทพักอยู่ประจำ (24 ชั่วโมง )
- ประเภทรายชั่วโมง 

การให้บริการดูแลผู้ป่วย 
ดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานทางการพยาบาลพนักงานของเรา มีความรู้ความชำนาญ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงภาวะฟื้นฟู เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับสู่สุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ป่วยจะได้การดูแลเอาใจใส่ด้วยความตั้งใจ และเข้าใจ จากบุคลากรของเราที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลที่ท่านห่วงใยเหล่านั้นได้ปฏิบัติภาระกิจประจำวันในสิ่งที่พอจะทำได้ และหากบุคคลที่ท่านห่วงใยเหล่านั้นช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย พนักงานของเรามีความพร้อมในการดูแลภาวะดังกล่าวอย่างเต็มความรู้ความสามารถ กรณีมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเราสามารถช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนประสานงานและส่งต่อ

บริษัท จูเนียร์ และ ซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด 02-7692000 ต่อ 7305, 7306

ประเภทการบริการ 
แบบที่ 1 ประเภทรายเดือน รายปี สำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
แบบที่ 2 ประเภทรายวันสำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แบบที่ 3 ประเภทรายชั่วโมงสำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ให้บริการด้วยนักเรียน / พนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย 
- ประเภท 12 ชั่วโมง 
- ประเภท 24 ชั่วโมง 
-ประเภทรายชั่วโมง