บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

หน้าหลักศูนย์จัดส่ง » รายชื่อศูนย์จัดส่ง » บริษัท เลิฟทูแคร์ จำกัด »

System Messages

บริษัท เลิฟทูแคร์ จำกัด

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
45/192 ม.6 หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร:: 
087-3513778 (24 ชั่วโมง)
website:: 
http://love2care.makewebeasy.com

บริษัท เลิฟทูแคร์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 015553036916 โดยบริษัท เลิฟทูแคร์ จำกัด ก่อตั้งโดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านงานทางการพยาบาลมากว่าสามสิบปี โดยความตั้งใจที่ว่า เด็ก ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ควรได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักการพยาบาลที่ถูกต้อง เพราะวัยดังกล่าวเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยและอ่อนไหวต่อการเกิดโรค แทรกซ้อน รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ 

“บริษัทฯ ต้องการให้การจัดส่งพนักงานเพื่อดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ ในประเทศไทยเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการดูแลที่ถูกต้องตามหลักการพยาบาล”

 อะไรทำให้ Love2care  แต่ต่าง

1. ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานบริการ มากกว่าการจัดหาพนักงานไปทำงาน

2. จัดส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าเยี่ยมลูกค้าทุกเดือน เพื่อให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของพนักงานดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานดูแล ได้ปฏิบัติตามหลักการพยาบาลที่ถูกต้อง

3. จัดทำบันทึกการดูแลทุกวัน เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็ก/ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

4. จัดทำแผนการดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุโดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติให้กับพนักงานดูแล

5. จัดทำรายงานสุขภาวะประจำเดือนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ