บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

หน้าหลักศูนย์จัดส่ง » รายชื่อศูนย์จัดส่ง » ศูนย์ธนวัฒน์ เนอร์ซี่งแคร์ »

System Messages

ศูนย์ธนวัฒน์ เนอร์ซี่งแคร์

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
577/1ซอยสุขสวัสดิ์/38 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร:: 
02-874-4153 , 086-107-8428

บริการจัดส่ง/แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูงอายุ 

พี่เลี้ยงเด็กมีหน้าที่ 
ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่นชงนม, ล้างขวดนม, ทำอาหารเด็ก, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดอุปกรณ์ 
ของเล่น,และห้องนอนเด็ก,ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก(เด็กโตอื่นๆตามความต้องการของพ่อแม่เด็ก 

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
อาบน้ำ,เช็ดตัว,เปลี่ยนเสื้อผ้า,จัดยา,จัดอาหาร,อยู่เป็นเพื่อน,ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือห้องนอน 
ผู้ป่วย,ซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย,อื่นๆ 

พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัวมีหน้าที่ 
ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ช่วยทำงานอาหาร, อุ่นกับข้าว, หุงข้าว, ล้างจานรดน้ำต้นไม้,ล้างรถ,เปิดปิดประตูเมื่อรถเช้าออกอื่นๆทำงานตามลักษณะงานแต่ละบ้าน 
จัดส่งทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมุ่งมั่นเอาใจใส่เพื่อความสุขใจของครอบครัวพนักงานทำงานไม่เป็นที่พอใจ 
นายจ้างสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ตลอด 

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด ศูนย์ฯได้ 
ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่ศูนย์ฯ จะจัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก-อบรม และสอบประวัติอย่าง 
เคร่งครัดโดยศูนย์ฯใคร่ขอเสนอให้ท่านพิจารณาดังนี้ 
1.พนักงานแม่บ้าน 
คุณสมบัติ 
-หญิงอายุตั้งแต่16-50-ปี 
หน้าที่ 
-ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไป 
-ซักรีดเสื้อผ้า,เปลี่ยนผ้าปูที่นอน 
-ช่วยทำอาหาร,อุ่นกับข้าว,หุงข้าว 
-เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก 
-อื่นๆทำงานตามลักษณะงานแต่ละบ้าน 

2.พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก 
คุณสมบัติ 
-หญิงอายุตั้งแต่18-40-ปี 
หน้าที่ 
- ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่นชงนม, ล้างขวดนม, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก, ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็ก 
-ซักรีดเสื้อผ้า,เปลี่ยนผ้าปูที่นอน 
-ช่วยฝึกสอนหนังสือ(เด็กโต) 
-อื่นๆตามคำแนะนำของแม่เด็ก 

3.พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้ 
คุณสมบัติ 
-หญิงอายุตั้งแต่18-45-ปี 
หน้าที่ 
-อาบน้ำ-เช็ดตัว,เปลี่ยนเสื้อผ้า 
-ดูแลการขับถ่าย,จัดยา-อาหาร(ป้อนหรือฟิต)ตามอาการของผู้สูงอายุ 
-ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น 
-ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือห้องนอนผู้สูงอายุ 
-ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆ