บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

หน้าหลักศูนย์จัดส่ง » รายชื่อศูนย์จัดส่ง » ศูนย์พยาบาลเบทเทอร์แคร์เนอร์สซิ่งโฮม »

System Messages

ศูนย์พยาบาลเบทเทอร์แคร์เนอร์สซิ่งโฮม

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
เลขที่ 170 ม.ซื่อตรง ซอย3 ซอย พหลโยธิน52 (แยก 7) ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:: 
02-972-1126-7
website:: 
www.bettercarenursinghome.com

         ศูนย์พยาบาลเบทเทอร์แคร์เนอร์สซิ่งโฮมให้บริการด้านการจัดส่งพนักงาน ดูแลเด็กอ่อนพี่เลี้ยงเด็กเล็กเด็กโต
บริบาลดูแลผู้สูงอายุพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้านและ แม่ครัว ส่งประจำทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ทั่วประเทศ

ศูนย์พยาบาลเบทเทอร์แคร์-เนอร์สซิ่ง โฮม ให้บริการหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

**พี่เลี้ยงเด็ก
ให้บริการพี่เลี้ยงเด็กตั้งแต่ บริบาลเด็กแรกเกิด ดูแลเด็กอ่อน เด็กโต เป็นลูกมือให้กับคุณแม่ คุณย่า คุณยาย 
ช่วยน้องทำการบ้าน เป็นเพื่อนเล่นและคอยดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆ ได้

**พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/เฝั้าไข้
     ให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ เป็นผู้ช่วยพยาบาล ประจำบ้านหรือที่โรงพยาบาลดูแลเรื่องอาหาร เสื้อผ้า ความสะอาดของผู้ป่วย เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย จัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการ ช่วยนวดทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน จัดยา ฟีดอาหาร ซักชั่น ดูดเสมหะ ทำแผล ฉีดอินซูลิน

**ดูแล/บริบาลผู้สูงอายุ
     ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุประจำบ้านทั้งแบบประจำและชั่วคราวดูแลเรื่องอาหาร เสื้อผ้า ความสะอาดขอผู้สูงอายุ เฝ้าระวังความปลอดภัย จัดเตรียมอาหาร 
การนวดการทำกายภาพบำบัดพื้นฐาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

**แม่บ้าน/แม่ครัว
     ให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาด งานบ้าน ทำอาหารและงานอื่นๆ ตามลักษณะงาน