บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

หน้าหลักศูนย์จัดส่ง » รายชื่อศูนย์จัดส่ง » ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิสรา ดีเวลล็อปเมนน์ »

System Messages

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิสรา ดีเวลล็อปเมนน์

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
41/191 ซ.ตากสิน 41 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
โทร:: 
02-876-7944, 0816252134

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุธิสรา  ดีเวลล็อปเมนน์
SUTISARA  DEVELOPMENT  LIMITEDPARTNERSHIP
41/191  ซ.ตากสิน 41 แขวงบางประกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ
โทร  0-2876-7945
 
            บริการจัดส่งพนักงาน , แม่บ้าน , พี่เลี้ยงเด็ก , ดูแลผู้สูงอายุ , ประจำบ้าน / โรงพยาบาล
            ทางห้าง ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง  โดยทางห้าง ฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน  ความตั้งใจเอาใจใส่   ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน  พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ  รูปถ่าย  ประวัติ  และลายพิมพ์นิ้วมือ  อื่นๆ ความจริงใจและการเอาใจใส่ต่อลูกค้าคือมาตรการสร้างแรงจูงใจและกำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน  ซื่อเสียงและการบริการของทางห้าง ฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าตลอดมา  ทางห้าง ฯ ใครขอเสนอบริการดังนี้
 
บริการดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้  หน้าที่โดยสังเขป
-  กายภาพบำบัดเบื้องต้น / อยู่พูดคุย , คอยพยุงเวลาเดิน
-  ทำอาหาร , อาบน้ำ , ทำความสะอาดเสื้อผ้า
-  ดูแลทำความสะอาด
 
แม่บ้านทำความสะอาด (คนรับใช้)   หน้าที่โดยสังเขป
-  ทำความสะอาดบ้านทั่วไป
-  รดนำต้นไม้ , ล้างเช็ดรอ
-  อื่นๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า
 
พนักงานบริการพี่เลี้ยงเด็ก  หน้าที่โดยสังเขป
-  ชงนม , ล้างขวดนม , ซักผ้าเด็ก , ทำอาหารเสริมให้เด็ก
-  ปฐมพยาบาล , คอยดูแลและเสริมทักษะการพัฒนา
 
            อัตราบริการรายเดือนละ  5,000 – 8,000 บาท ท่านสะดวกที่คัดเลือกพนักงานที่ศูนย์ ฯ หรือจะให้ทางห้าง ฯ บริการจัดส่งถึงสถานที่  พนักงานทุกตำแหน่งหากไม่เป็นที่พอใจ  ท่านสามารถเปลี่ยนคนใหม่จนเป็นที่พอใจของท่านได้  ทางห้าง ฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้  หรือโอกาสต่อไป
 
                                                                                                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา