บริษัทจัดส่งพนักงานดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คุณภาพ รับจัดส่งทั่วประเทศ

System Messages

เอ็นดีเนอร์สซิ่งโฮม

รายละเอียดสถานบริการ
ที่อยู่:: 
91/186 ซ.พิชยนันท์ 7 ถ.ติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100
โทร:: 
0-2968-9503 ,084-970-4390 , 085-063-4429
website:: 
http://ndnursinghome.igetweb.com

บริการ จัดส่งพนักงาน / ผู้ช่วยพยาบาล ดูแล เฝ้าไข้ ผู้ป่วย

เอ็นดีเนอร์สซิ่งโฮม
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และ ความรัก
ความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน
เอ็นดีเนอร์สซิ่งโฮมจึงขอเสนอบริการแก่ท่าน
เอ็นดีเนอร์สซิ่งโฮม ได้เน้นถึงคุณภาพของการบริการ และ คุณภาพของพนักงานในด้านการตั้งใจเอาใจใส่
ต่อบุคคลที่ดูแล ความซื่อสัตย์สุจริต พนักงานของเอ็นดีเนอร์สซิ่งโฮมได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบ
ประวัติเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว ลายพิมพ์นิ้วมือ และอื่นๆ
ความจริงใจและเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นแรงจูงใจเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพของเรา
เอ็นดี เนอร์ซิ่งโฮม ใคร่ขอเสนอบริการแก่ท่าน ดังนี้
บริการรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ มาดูแลที่ศูนย์ฯ (โดยพยาบาลวิชาชีพ)
บริการ จัดส่งพนักงาน / ผู้ช่วยพยาบาล ดูแล เฝ้าไข้ผู้ป่วย ที่บ้าน และ โรงพยาบาล
บริการ จัดส่งพนักงาน / ผู้ช่วยพยาบาล ดูแล ผู้สูงอายุ
บริการ จัดส่งพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก
บริการ จัดส่งพนักงานแม่บ้าน


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...


ติดต่อ : เอ็นดีเนอร์สซิ่งโฮม (คุณมานิดา ศรีพรหมมา)

ที่อยู่  : 91/186 ซ.พิชยนันท์ 7 ถ.ติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2968-9503
มือถือ : 084-970-4390 , 085-063-4429
อีเมลล์  :  nd-nursinghome@hotmail.com
เว็บไซต์  : http://ndnursinghome.igetweb.com