System Messages

สุวิจักขณ์กายภาพบำบัด's picture

สุวิจักขณ์กายภาพบำบัด รับทำกายภาพบำบัดตามบ้านในเขตกรุงเทพ นนทบุรี และปทุมธานี

สุวิจักขณ์กายภาพบำบัด รับกระตุ้น bell's palsy
หรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่บ้านในเขตกรุงเทพ

โรคอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก(bell's palsy)ไม่ใช่โรคเดียวกับโรคหลอดเลือดสมอง แต่เกิดจากการที่เส้นประสาทถูกกดทับหรือถูกบล้อกการทำงานชั่วคราว การรักษาทางกายภาพคือ การกระตุ้นไฟฟ้าซึ่งจะช่วยชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อของใบหน้าและการออกกำลังกายแบบ facial expressions exercise โดยปกติจะดีขึ้นใน3-4 เดือน หรือเร็วกว่านั้น

ข้อมูลประกาศ
หมวดสินค้า: 
นักกายภาพบำบัด
ลงประกาศเพื่อ: 
รับจ้าง/บริการ
ผู้ลงประกาศ:
สุวิจักขณ์กายภาพบำบัด
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: 
สุวิจักขณ์กายภาพบำบัด
เบอร์โทร ติดต่อ: 
0926780238
อีเมล: 
Suwijukw@outlook.co.th
ข้อมูลสินค้า
ราคา: 
บาท
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน: 
ชำระเงินเป็นรายครั้งครับ