System Messages

elderadmin's picture

บริษัท ไทยรีเออิ และดูแลผู้สูงอายุ จำกัด รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ / RN Full Time/รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ / Nurse Assistant ด่วน รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

บริษัท ไทยรีเออิ และดูแลผู้สูงอายุ จำกัด  
   
ประกาศรับสมัครอัตรากำลังเพิ่ม 2 ตำแหน่ง
 
1. รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ / RN  Full Time    จำนวน  1   ตำแหน่ง
ลักษณะงาน 
- ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
- สอนทักษะทางการพยาบาลให้พนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
- ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน/ที่รพ.พร้อมกับทีมงานของฝ่ายที่ดูแลหรือกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อ---ประเมินและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง
- งานเอกสารด้านการพยาบาลของลูกค้า /ช่วยงานอื่นๆ ในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลหรือในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  1  ขึ้นไป
- มีใจรักงานด้านการบริการ / มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้  และสามารถทำงานอยู่ในระเบียบและนโยบายของบริษัทฯได้
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
เอกสารที่ใช้:
- สำเนาบัตรปชช. 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ
- รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว  1 ใบ 
- ใบรับรองแพทย์ 5 โรค  จากรพ. (ยื่นทีหลังจากสัมภาษณ์แล้วได้) 
 
รายได้และสวัสดิการ:   **   เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท **   มีประกันสังคม วันหยุด วันลาต่างๆ  ฯลฯ  
เวลาเข้างาน: 08.00- 17.00 / ตามตารางเวรที่จัด  วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 มี OT  
 
2 . รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ  / Nurse Assistant  (NA.)
 
ลักษณะงาน 
- ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยตามบ้านและ/หรือในโรงพยาบาล  
 
คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 18- 35 ปี
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน 
- มีใจรักงานด้านการบริการ / มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
- สามารถทำงานอยู่ในระเบียบและนโยบายของบริษัทฯได้
- สามารถทำงานตามบ้านผู้ป่วยได้ และรักการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม 
 
เอกสารที่ใช้:
- สำเนาบัตรปชช. 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ 
- รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  1   ใบ 
 
รายได้และสวัสดิการ:   **   เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท **   มีประกันสังคม วันหยุด วันลาต่างๆ  ฯลฯ  
เวลาเข้างาน: 08.00- 17.00 / ตามตารางเวรที่จัด  วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 มี OT  
  
**สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการสมัคร โทร 02-370-2881 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 **
ข้อมูลประกาศ
หมวดสินค้า: 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ (Nursing home)
ลงประกาศเพื่อ: 
จ้าง
ผู้ลงประกาศ:
elderadmin
ที่อยู่ผู้ประกาศ: 
ลาดพร้าว
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: 
บริษัทไทย ริเออิ
เบอร์โทร ติดต่อ: 
02-370-2881
ประเภทผู้ขาย: 
ร้านค้า/บริษัท
ข้อมูลสินค้า
ราคา: 
บาท