System Messages

kornkarn_nursinghome's picture

** ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น รามคำแหง4 รพ.แพทย์ปัญญา **

กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำในแต่ละวันตามความสามารถ หรือความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ควบคุมดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศ ที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เงียบสงบเป็นส่วนตัว ทำให้รู้สึกสบายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นโดยเฉพาะ สามารถเยี่ยมชมสถานที่ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kornkarnnh.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน โทร.081-821-6611, 095-610-0311, 0-2717-3311 อัตราค่าบริการ 20,000.- สำหรับผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ 23,000.- สำหรับผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ห้องแอร์ปรับอากาศ บ้านน่าอยู่เป็นสัดส่วนไม่แออัด สภาพแวดล้อมและสังคมดี ผู้ดูแลเอาใจใส่ มีพื้นกว้างขวางเป็นส่วนตัว www.kornkarnnh.com kornkarnnh@gmail.com fanpage:KornKarn Nursing Home

Image previeweldercarethailand.com/eldercare/sites/default/files/imagefield_thumbs/kornkarn_nursinghome/13086628-3.jpg?1597909446">Image previewImage previewImage preview

ข้อมูลประกาศ
หมวดสินค้า: 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ (Nursing home)
ลงประกาศเพื่อ: 
ซื้อ/ต้องการเช่า
ผู้ลงประกาศ:
kornkarn_nursinghome
ที่อยู่ผู้ประกาศ: 
รามคำแหง4
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: 
Kornkarn NursingHome
เบอร์โทร ติดต่อ: 
081-821-6611
อีเมล: 
kornkarnnh@gmail.com
ข้อมูลสินค้า
ราคา: 
บาท
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: 
ไม่จัดส่ง