ร.ฟ.ท.ดัดแปลงตู้โบกี้ให้คนพิการ-ผู้สูงอายุ

View image