สธ.เร่งพัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุเผยในปี 73 จะมีมากกว่าเด็ก เยาวชน 2 เท่าตัว

View image

 สธ.เผย ไทยอยู่ในสังคมของผู้สูงวัย มีผู้สูงอายุ 8.3 ล้านคน คาดในปี 2573 จำนวนผู้สูงอายุไทยจะมีมากกว่าเด็ก เยาวชน 2 เท่าตัว ค่าใช้จ่ายรักษาโรคจะสูงขึ้น เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ