ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

ดูแลผู้สูงอายุ บ้านเติมสุข เนอร์สซิ่งโฮม บางใหญ่

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

hopetel พัทยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศ บางใหญ่  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเขตคลองสามวา บ้านแสนสุขเฮลท์แคร์ »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเขตคลองสามวา บ้านแสนสุขเฮลท์แคร์

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
44/71 บ้านบุรีรมย์ ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครฯ 10510
โทรศัพท์: 
Tel. 081-931-9830 , 065-535-9635
รายละเอียด

บริษัท บ้านแสนสุข เฮลท์แคร์ จำกัด

โทร. 081-931-9830 , 065-535-9635

สถานที่ตั้ง  44/71 บ้านบุรีรมย์ ซอยคู้บอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครฯ 10510

บริการจากเรา

 - บริการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทุกประเภท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 - ประเมิณสภาพผู้ป่วยทุกระบบ โดยพยาบาลวิชาชีพ และวางแผนกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมแก่ผู้ปวยแต่ละราย

-บริการดูแลช่วยเหลือด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น เปลี่ยนท่านอน ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ทำความสะอาดร่างกาย ทำแผล ดูแลด้านการขับถ่าย ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าต่างๆ เป็นต้น

-บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้นตามความเหมาะสม และข้อจำกัดของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนบนเตียงนานๆ

บริการอาหาร 3 มือ และอาหารว่าง 2 มื้อ

- ติดตามและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล

บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

บริการนำผู้ป่วยไปส่งตรวจตามแพทย์นัด

ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำบัดในรูปแบบพิเศษต่างๆ 

-  บริการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

 

ประเภทผู้รับบริการใน บ้านแสนสุขเฮลท์แคร์

  1. ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่พึ่งพา มีภาวะทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยพร้อมรองรับบริการทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว
  2. ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการดูแล และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ทำแผล ใส่สายสวนปัสสาวะต่างๆ
  3. ผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพกพา ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรืออุปกรณ์พิเศษทุกชนิดที่ควรได้รับการเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด และต้องอาศัยความสามารถเฉพาะทางในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลและประเมิณอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดานการดูแลผู้ป่วยหนัก
  5. ผู้ป่วยที่ต้องการเก็บข้อมูลด้านความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูล ข้อมูลด้านสัญญาณชีพ ระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณน้ำเข้า-น้ำออก การบันทึกอาการและกิจกรรมการดูแลต่างๆ เพื่อเชื่อต่อกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
  6. ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในระยะสิ้นหวัง หรือภาวะของโรคดำเนินสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลด้านสภาพร่างกาย ควบคู่กับการใช้หลักจิตวิทยามาวางแผนประคับประคองสภาพจิตใจ ให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงสุดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
  7. ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย หรืออาการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

     facebook     บ้านแสนสุขเฮลท์แคร์ 

บริการ

บ้านแสนสุขเฮลท์แคร์

บรรยากาศนอกบ้าน

บริเวณบ้านและรอบนอก

บรรยากาศห้องพัก

ติดต่อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต นันท์นรินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน  เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand