ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแล บ้านพักผู้สูงอายุ มาตรฐาน

เดอะไลฟ์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา บ้านพัก ผู้สูงอายุ ฝั่งธน พระรามสอง พันท้ายนรสิงห์  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง เอ็มซี เนอร์สซิ่งโฮม งามวงศ์วาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านไออุ่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-บ้านสบาย-เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ สถานดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านจิตต์เจริญ ย่านตลิ่งชัน

บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา เมย์ เดย์ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขใจเฮลท์แคร์

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
256 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซอย 14 ถ.พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเ้ทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 
089-6667408
รายละเอียด

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0105557076866 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557

 

บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ เป็นสถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ

ซึ่งมุ่งเน้นและมีจุดเด่นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

รวมถึงการดูแลขั้นพื้นฐาน โดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และนักกายภาพบำบัด

โดยมี " คุณสานนท์ ชุมโชติ " เป็นผู้ก่อตั้ง

 " ปกตินนท์จะทำงานในโรงพยาบาลและได้มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวกับบ้านพักคนชราไปด้วย  จากประสบการณ์ที่นนท์ได้ทำงานในบ้านพักคนชรา หรือ เนิสซิ่งโฮมมาประมาณ 5 ปี  ทำให้เรามองเห็นอะไรหลายๆอย่าง แต่ประเด็นสำคัญคือ  เกือบทุกที่ จะทำงานในลักษณะดูแลไปตามอาการ ตื่นมาอาบน้ำ กิน นอน เป็นวงจรซ้ำๆ
    แต่ยังมองข้ามในส่วนของการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือการฟื้นฟูร่างกาย อย่างจริงจัง   ในฐานะที่นนท์เองเป็นนักกายภาพบำบัด จึงต้องการสร้างทางเลือกให้กับผู้ป่วยและญาติ  เพราะบางผู้ป่วยบางคน หลังจากที่หมออนุญาตให้กลับบ้าน ก็ไม่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดอีกเลยทั้งๆที่ผู้ป่วยสามารถที่จะกลับมายืนหรือเดินใช้ชีวิติปกติได้อีกครั้ง แต่บางเคสไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และปัญหาตามมาอีกมากมาย นนท์จึงตั้งใจจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างแท้จริงขึ้นมา โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวมทั้งทีมกายภาพบำบัด ภายใต้บริษัท บ้านสุขใจเฮลท์แคร์จำกัด

     ด้วยมาตราฐานระดับสากลแต่ราคาสบายกระเป๋าสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   และหวังว่าจะได้มีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยและแบ่งเบาภาระจากญาติ ได้อย่างมากเลยครับ"

บริการ

บริการของเรา

1.รับดูแลผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไป-กลับ มีบริการดังนี้

- ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย

อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหารและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทั่วไป

- บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

- ทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดช่วงเช้าและบ่าย

- สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยางมีบริการอาหารปั่น วันละ 4-5 มื้อ

- ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

- วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)

- ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว

- ห้องพักติดแอร์ บริการน้ำอุ่น และทีวี

- มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของผู้สูงอายุการให้การพยาบาล

- บริการให้การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร เป็นต้น

2.บริการจัดส่งผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ถึงบ้าน

3.บริการจัดส่งนักกายภาพบำบัดให้บริการผู้ป่วยถึงบ้าน

4.บริการจัดส่งพยาบาลเฝ้าไข้ ถึงบ้าน

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหารและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทั่วไป

- ห้องพักติดแอร์ บริการน้ำอุ่น และทีวี

- บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

- แพทย์ตรวจร่างกายแรกรับ และเยี่ยม 1 ครั้ง /สัปดาห์

- ทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดช่วงเช้าและบ่าย

- สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น วันละ 4-5 มื้อ

- ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

- วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ )

- ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว

- มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของผู้สูงอายุ

- บริการให้การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก

อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวม

- ค่าเวชภัณฑ์อื่น เช่น ผ้าอ้อม ของใช้ส่วนตัว

- อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์ให้ออกซิเจน

- ค่าบริการส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่ารถพยาบาล

โรงพยาบาลใกล้เคียงที่สามารถส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

1. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

2. โรงพยาบาลวิภาราม

3. โรงพยาบาลรามคำแหง

4. โรงพยาบาลเวชธานี

5. โรงพยาบาลสิรินธร

6. โรงพยาบาลพระรามเก้า

7. โรงพยาบาลกรุงเทพ

8. โรงพยาบาลปิยะเวท

กิจกรรม

- ทำบุญตกบาตร จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

- ฟังธรรมะจากซีดี

- กิจกรรมสันทนาการ

- ดนตรีบำบัด

- ออกกำลังกายกลุ่ม (Group exercise)

ภาพบรรยากาศ

ค่าบริการ

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

ห้อง ราคา

• ห้องพักรวม (แอร์+พัดลม+ทีวี

1. ค่าบริการรายวัน

2. ค่าบริการรายสัปดาห์

3. ค่าบริการรายเดือน

- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้

- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้

- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือ เจาะคอ

หรือมีสายสวนปัสสาวะ หรือ มีแผลกดทับ

1,000 บาท/วัน

6,000 บาท/สัปดาห์

 

เริ่มต้น 13,500 บาท

เริ่มต้น 15,000 บาท

เริ่มต้น 18,000 บาท

• ห้องพิเศษ หรือห้องเดี่ยว (กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ติดต่อ

บ้านสุขใจ เฮลท์แคร์

BANSUKJAI HEALTHCARE

256 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซอย 14 ถนนพัฒนาการ 61

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร 089-6667408

แผนที่

บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปนัสยา เนอร์สซิ่งโฮม พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

บ้านอิ่มอุ่น

goodcare nursing home

“ศูนย์พยาบาล

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand