ดูแลผู้สูงอายุ กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม รามคำแหง4

ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศ บางใหญ่  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะโมเมนท์ เนอร์สซิ่งโฮม ภาษีเจริญ (The Moment Nursing Home) »

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะโมเมนท์ เนอร์สซิ่งโฮม ภาษีเจริญ (The Moment Nursing Home)

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
74 ซอยบางแวก 58 แยก 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: 
081-401-5939 , 087-999-3370
เว็บไซด์: 
http://www.themomentnsh.com
LINE ID: 
@themoment88
รายละเอียด

" The Moment Nursinghome " เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะพักฟื้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักฟื้นอย่างสะดวกสบาย โดยมีบุคคลากรดูแลผู้สูงอายุและผูัป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว  อย่างใกล้ชิด มีการทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุด ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลและทีมงานบุคลลากรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการดูแลตามหลักมาตรฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง
   สถานที่กว้างขวาง ปลอดโปร่ง สะอาด ถูกหลักอนามัย อากาศถ่ายเทดี มีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบครัน สำหรับฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
 
    The Moment Nursinghome ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความทันสมัย ถูกจัดพื้นที่และบรรยากาศโดยรอบ ให้ปลอดโปร่ง สะอาด  มีการถ่ายเทอากาศให้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ห้องน้ำ และทางเดินต่างๆ มีการคำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเติมเต็ม ความสุข และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวัน รวมไปถึงฟื้นตัวจากอาหารเจ็บป่วยต่างๆ ของผู้สูงอายุ
     ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ได้รับการดูแลจากผู้ชำนาญการด้านผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชม. ที่มีความรู้ ทักษะการดูแล
- ให้อาหารตามหลักโภชนาการ โดยให้อาหาร วันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับคนไข้ปกติ ให้ยาและการดูแลตามแผนการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
- มีอุปกรณ์สำหรับกายภาพบำบัด และ ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพกาย และจิตใจ
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น เกมส์ฝึกสมองต่างๆ ร้องคาราโอเกะ ศิลปะบำบัด มีเพลงบรรเลง ดนตรีบำบัด เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย
- ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัว เพราะเรามีระบบการสื่อสารผ่าน VDO Call ผ่านทาง line สามารถคุยกับครอบครัวทุกวัน
- มีรถรับ-ส่ง ไป โรงพยาบาล เมื่อแพทย์นัดพบ และรถนำส่งไปที่บ้าน ถ้าต้องการ (มีค่าใช่จ่ายเพิ่ม)
- ใกล้โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่อยู่ : บางแวก 58 แยก 1 แขวง บางแวก เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (สามารถเข้าออกได้หลายทาง เช่น เพชรเกษม ราชพฤกษ์ จรัญ13 พุทธมณทล สาย 1 2 และ ถ.กาญจาภิเษก)          
ติดต่อสอบถามหรือเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวันที่
โทร. 081-401-5939 หรือ 087-999-3370
   Line     @themoment88
   website     http://www.themomentnsh.com

   facebook      The Moment Nursing Home - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บริการ
การบริการหลัก
• การดูแลและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยดูแลผู้สูงอายุด้านความเป็นอยู่ทั่วไป และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
• บริการที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ออกแบบไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
• ให้อาหารตามหลักโภชนาการ โดยให้อาหาร วันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับคนไข้ปกติ กรณีที่ผู้ป่วยรับอาหารทางสายยาว จะได้อาหารเหลววันละ 4-5 มื้อ หรือตามที่แพทย์สั่ง (โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านโภชนาการและเน้นรสชาติของอาหารให้มีความอร่อย เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้น)
• บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเดือนละครั้ง
• บริการวัดความดันโลหิต ค่าอ๊อกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ทุกวัน
• ดูแลความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำความสะอาดเสื้อผ้า และเครื่องนอน
• บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น โดยการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น
• ให้ยาและการดูแลตามแผนการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
• บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด หรือฉุกเฉิน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมพิเศษ
• กิจกรรมนันทนาการ เช่น เกมส์ฝึกสมองต่าง ๆ ร้องคาราโอเกะ ศิลปะบำบัด (Art Therapy) เป็นต้น
• มีเพลงบรรเลง ดนตรีบำบัด (Music Therapy) เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย
• บริการด้านความรู้ข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Facebook หรือ VDO Call ทาง Line เพื่อพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว
• บริการดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น การสนทนากับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เพื่อจะได้รับรู้ รับฟัง อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น และคลายความรู้สึกในด้านลบที่อาจเกิดกับตัวผูัสูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น
• บริการพาไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ตามความสนใจ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
• กิจกรรมตามโอกาสทางสังคมต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด วันสำคัญต่าง ๆ ตามเทศกาลและงานประเพณี
• กิจกรรมทางพุทธศาสนา ตักบาตรตอนเช้า
-------------------------------------------------------------------------------------------
บรรยากาศภายในศูนย์ของเรา
ติดต่อ

ติดต่อสอบถามหรือเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวันที่

ที่อยู่ : 74  ซอยบางแวก 58 แยก 1 แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160
โทร. 081-401-5939 หรือ 087-999-3370
   Line          @themoment88
   website     http://www.themomentnsh.com

   facebook      The Moment Nursing Home - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต นันท์นรินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน  เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand