ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101

ดูแลผู้สูงอายุ บ้านเติมสุข เนอร์สซิ่งโฮม บางใหญ่

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

hopetel พัทยา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขรักษ์ โฮมแคร์ บางบัวทอง รัตนาธิเบศ บางใหญ่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงรัก บางนา แบริ่ง บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วย แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ เนอร์สซิ่งโฮม ปากเกร็ด

หน้าหลักสถานดูแลฯ » รายชื่อสถานดูแลฯ » เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม เขตประเวศ »

เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม เขตประเวศ

ข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่: 
570 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซ.พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 
091-796-2497 (คุณสุชีรา) , 063-272-6518 (คุณทศพร) , 089-516-7299 (คุณกรรธิรา)
รายละเอียด

บ้านพักที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

โทร. 089-516-7299,086-372-3824  FB:The Lamp Nursing Home

 

 เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม  The Lamp Nursing Home )

  ควบคุมมาตรฐานการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ ด้านการดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลชั้นนำ เรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั่วไป ตลอดจนรองรับการดูแลผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องมีการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พิเศษต่าง โดยมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลระดับสูง

 

 

ทีมพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยวิกฤติ

 

 

พร้อมดูแลบุคคลอันเป็นที่รักแทนท่านค่า

_________________________

 

         TheLamp Nursing Home

บริการ

สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 

บริการจากเรา

 บริการห้องพักทั้งรายวันและรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 - บริการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทุกประเภท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 - ประเมิณสภาพผู้ป่วยทุกระบบ โดยพยาบาลวิชาชีพ และวางแผนกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมแก่ผู้ปวยแต่ละราย เน้นดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

-บริการดูแลช่วยเหลือด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น เปลี่ยนท่านอน ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ทำความสะอาดร่างกาย ทำแผล ดูแลด้านการขับถ่าย ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าต่างๆ เป็นต้น

-บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้นตามความเหมาะสม และข้อจำกัดของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนบนเตียงนานๆ

บริการด้านโภชนการและอาหารเฉพาะโรค

- ติดตามและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้นพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล

บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

บริการนำผู้ป่วยไปส่งตรวจตามแพทย์นัด

ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำบัดในรูปแบบพิเศษต่างๆ 

-  บริการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

 

 

ประเภทผู้รับบริการใน  The Lamp Nursing Home

 1. ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั่วไป ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่พึ่งพา มีภาวะทุพพลภาพ ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 2. ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการดูแล และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ทำแผล ใส่สายสวนปัสสาวะต่างๆ
 3. ผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพกพา ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรืออุปกรณ์พิเศษทุกชนิดที่ควรได้รับการเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด และต้องอาศัยความสามารถเฉพาะทางในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อภายหลังถูกจำหน่ายออกจากโพรงพยาบาล
 5. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลและประเมิณอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดานการดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ผ่านประสบการณ์ให้การดูแล และระบบบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั้นนำ
 6. ผู้ป่วยที่ต้องการเก็บข้อมูลด้านความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูล ข้อมูลด้านสัญญาณชีพ ระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณน้ำเข้า-น้ำออก การบันทึกอาการและกิจกรรมการดูแลต่างๆ เพื่อเชื่อต่อกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 7. ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในระยะสิ้นหวัง หรือภาวะของโรคดำเนินสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลด้านสภาพร่างกาย ควบคู่กับการใช้หลักจิตวิทยามาวางแผนประคับประคองสภาพจิตใจ ให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงสุดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
 8. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการรับบริการทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบไปกลับ
 9. ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต้องการพักฟื้นต่อในประเทศไทยภายหลังแพทย์อนุญาตให้จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้
 10. ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย หรืออาการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พร้อมดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจขนิดพกพา และใช้อุปกรณ์พิเศษทุกชนิด

 

ค่าบริการ

บรรยากาศห้องพัก

พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ค่า

บริเวณรอบบ้าน ร่มรื่น สวยงาม

 

ติดต่อ

เดอะแลมป์ เนอร์สซิ่งโฮม  The Lamp Nursing Home)

สถานที่ตั้ง

 

570 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 .พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tel. 091-796-2497 (คุณสุชีรา) , 063-272-6518 (คุณทศพร) ,

089-516-7299 (คุณกรรธิรา)

          ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพัฒนาการ61 The Lamp Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม วิภาวดีรังสิต นันท์นรินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม สุพรรณบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฟ้าใสโฮมแคร์ ลาดพร้าว 101พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาตลาดไทย

ศูนย์พยาบาล Day care และพักค้างคืน เดอะเกรทเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand