ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

1 post / 0 new
Last post
elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
การประชุมวิชาการ "วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์:2555" รพ.ศิริราช

การประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ : 2555 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินท์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

08.45 – 09.30 น. ความก้าวหน้าของการผ่าตัดรักษาข้อเข่า 

โดย ศ.คลินิก นพ.วัฒนชัย โรจน์วาณิชย์ 

09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

09.45 – 10.30 น. ปรัชญาการรักษาออร์โธปิดิคส์เด็ก ตะวันตกVSตะวันออก 

โดย ศ.นพ.ดร.กมลพร แก้วพรสวรรค์ 

10.30 – 11.15 น. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ 

โดย รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวาณิช 

11.15 – 12.00 น. การรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของเท้า 

โดย อ.พญ.พีระจิตร เอี่ยมโสภณา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 

โดย นางสาวนิตยา สุวรรณเวก 

14.00 – 15.00 น. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเข่าเทียมและการผ่าตัดแก้ไขความพิการผู้ป่วยเด็ก

โดย ผศ. วิภาวัลย์ ชีวชุติรุ่งเรือง 

15.00 – 16.00 น. การดูแลผู้ป่วยเด็กก่อนและหลังการผ่าตัดแก้ไข 

ความผิดปกติของเท้า 

โดย นางอกนิษฐ์ จงรักษ์รดา 

16.00 – 16.15 น. ปิดการประชุม ค่าลงทะเบียน คนละ 800 บาท (พิเศษผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์ฯ คนละ 700 บาท) 

หมายเหตุ : รวมเอกสารการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 016-433097-3 

ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 

(หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งโทรสารใบนำฝากที่โทรสาร 02-412-8172) 

ติดต่อโทร.02-419-7968 ต่อ 139 คุณดุจเดือน

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand