ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

คาด10ปีผู้สูงอายุพุ่ง-หวั่นขาดแคลนแรงงาน

นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไตรภาคีเรื่อง”การปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น กระทรวงแรงงานและหน่วยงานรัฐและเอกชนควรร่วมกันวางแผนเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการระบบรักษาพยาบาล สวัสดิการสังคม การออมเงินและการจ้างงานโดยเฉพาะการจ้างงานในต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรเลียมีกฎหมายไม่ให้จำกัดอายุการจ้างงานเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพื่อพึ่งพาตนเองได้

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มเป็นกว่า 70 ล้านคนโดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีคิดเป็น 15% จากปัจจุบันอยู่ที่ 10%  ของประชากรทั้งหมด และอัตราเด็กเกิดใหม่อยู่ที่ 12% จากปัจจุบันอยู่ที่ 20% และประชากร 1 คนต้องดูแลผู้สูงอายุ 2 คน ทั้งนี้ เมื่อคนไทยเกิดน้อยลงและผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ แรงงานและสังคม ซึ่งด้านแรงงานจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก

นางสุวรรณี กล่าวอีกว่า ตนอยากให้กระทรวงแรงงานและทุกหน่วยงานเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและสตรี และสร้างความมั่นคงในการทำงานและรายได้โดยการขยายอายุเกษียณของข้าราชการและพนักงานบริษัท สถานประกอบการต่างๆ โดยให้ทำงานที่เหมาะสมกับสุขภาพ ขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะภาษาและไอทีให้แก่ผู้สูงอายุ และควรมีระบบสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ เช่น บ้านพักผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับควรดำเนินในเรื่องนี้โดยไม่ต้องรอนโยบายจากรัฐบาล นอกจากนี้ จะต้องแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเร่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้แก่แรงงานรุ่นใหม่

“ที่น่าห่วง คือ สคช.ได้วิเคราะห์ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจพบว่า เด็กรุ่นใหม่ใช้เงินในการบริโภคมาก แต่มีเงินออมน้อย ต่างจากอดีตที่คนรุ่นเก่าใช้เงินบริโภคน้อย แต่มีเงินออมมาก ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างกระแสการออมให้มากขึ้น เพราะเหลือเวลาแค่ 10 ปี เท่านั้น ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว”นางสุวรรณี กล่าว

 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.
 
 
 

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand