ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

นวัตกรรม'ศิรราช' เบาหวาน-ไม่ต้อง'ตัดขา'

ถือเป็นข่าวสำคัญในวงการแพทย์ และเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่โดนโรคๆ นี้รุมเร้าเล่นงานอย่างหนักหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมการแพทย์ ซึ่งสามารถผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และได้รับการยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกของโลกทำให้บุคคลที่โดน 'เบาหวานกินเท้า' นั้นไม่ต้องตัดขาทุกรายไปเฉกเช่นในอดีต!เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข มีอัตราการป่วยเพิ่มทุกปีผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดบริเวณเท้า ซึ่งเป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานหนัก หากขาดการดูแลมักเป็นสาเหตุให้ต้องตัดขาทำให้เกิดความพิการ หรือ บางรายลุกลามจนเสียชีวิตได้ 'คณะศัลยแพทย์ ศิริราชพยาบาล จึงคิดค้นนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานขึ้น นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มีแผลขาดเลือดรอดพ้นจากความพิการได้'ศ.น.พ.ศุภกร โรจนนินทร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กล่าวระหว่างร่วมงานแถลงข่าวเรื่อง 'ครั้งแรกของโลก นวัตกรรมศิริราช ผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าในกลุ่ม ผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันการถูกตัดขา' ที่โรงพยาบาลศิริราช พร้อมกับ ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.น.พ.ประมุข มุทิรางกูร หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ หนึ่งใน ผู้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องกังวลในเรื่องโรคแทรกซ้อนมาก 

ทั้งเรื่องภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือภาวะช็อกจากน้ำตาลในเลือดสูง 

นอกจากนี้ ยังต้องระวังภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 'หลอดเลือดแข็ง'

โดยภาวะที่พบบ่อยๆ คือ...

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า 

ซึ่งหากเกิดกับอวัยวะส่วนใดก็มักจะเป็นอันตรายได้ เช่น ตาบอด โรคหัวใจ หรือ ปลายมือเท้าชา 

หรือ ต้องถูกตัดขาทิ้ง!

จากสถิติพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอัตราการตายจากโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติ 2-4 เท่า มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนปกติ 2-4 เท่า เป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 60-65 เป็นสาเหตุของตาบอดในคนอายุ 20-40 ปี และเสี่ยงถูกตัดขาเนื่องจากติดเชื้อบริเวณ 'เท้า' ถือเป็นส่วนที่มักเกิดบาดแผลบ่อยๆ เนื่องมาจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีความรู้สึกที่ปลายประสาทไม่ดี อันเกิดจากการเสื่อมของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ เลือดไปเลี้ยงบริเวณเท้าน้อยลง รวมทั้งมีการเสื่อมของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงยังเท้า ทำให้เกิดแผลบริเวณนี้ได้บ่อยๆ ซึ่งเมื่อเกิดแผลและเส้นเลือดบริเวณนี้ตีบก็จะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณเท้าได้ ทำให้เนื้อบริเวณดังกล่าวตาย และเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องตัดเท้าทิ้ง ทำให้เกิดความทุพพลภาพขึ้น และคุณภาพชีวิต แย่ลงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลใน ผู้ป่วยเบาหวาน เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาเป็น เวลานาน โดยเพศชายจะ เสี่ยงมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี น้ำตาลสูงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานไม่ดี 

ผู้ป่วยเบาหวานจึงจำเป็นต้องดูแลเท้าอย่างสม่ำเสมอศ.น.พ.ประมุขกล่าวว่า คณะศัลยแพทย์คิดค้นการวิจัยการรักษา วิธีรักษาขึ้น เพื่อช่วยกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงบริเวณขาอยู่ในขั้นรุนแรง ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ได้ 

โดยวิธีนี้เริ่มผ่าตัดรายแรกปี 2545 จนถึงปัจจุบันรวมการรักษาที่ร.พ. ศิริราชไปแล้ว 40 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยดังกล่าวไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วจึงต้องใช้วิธีนี้ โดยพบว่าร้อยละ 73 ผ่าตัดสำเร็จผลการรักษาดี ร้อยละ 23 ถูกตัดขา เนื่องจากมีการติดเชื้อก่อนผ่าตัด และไม่พบการติดเชื้อมาก่อน เมื่อผ่าตัดเสร็จจึงทราบว่ายังมีเชื้อหลงเหลือ และพบว่าอีกร้อยละ 4 เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดอย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นสถิติเริ่มแรกของการผ่าตัด แต่ขณะนี้ไม่มีปัญหาใดๆ ซึ่งหลังการผ่าตัดทางคณะศัลยแพทย์มีการติดตามผลการรักษา โดยพบว่าร้อยละ 85 มีชีวิตดี ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และร้อยละ 76 ไม่ต้องสูญเสียขา สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกศ.น.พ.ประมุขอธิบายว่า สำหรับหลักการผ่าตัดวิธีนี้คือ การใช้ 'หลอดเลือดดำ' บริเวณข้อเท้าเป็นทางนำเลือดแดงจาก 'หลอดเลือดแดง' บริเวณต้นขา เข้าไปในระบบหลอดเลือดดำโดยตรง โดยแพทย์จะใช้หลอดเลือดแท้จากขาอีกข้างมาต่อเข้ากับหลอดเลือดดำ จากนั้นใช้ 'หลอดเลือดเทียม' เชื่อมต่อไปยังหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา การทำลักษณะนี้จะช่วยให้เลือดหมุนเวียนไปบริเวณเท้าที่มีแผล ทำให้แผลสมานตัวเองได้ วิธีนี้จะช่วยให้ปริมาณอาหาร และออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเท้าที่ขาดเลือดได้อย่างพอเพียง จน 'แผลเบาหวาน' ที่ขาดเลือดหายเป็นปกติ ผู้ป่วยสามารถเดินได้โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 4 ชั่วโมง นอนพักฟื้นที่ร.พ. 4-6 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายอย่างต่ำประมาณ 50,000 บาท โดยทุกสิทธิในระบบสุขภาพไทย ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระบบที่กำหนด'ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาวิธีนี้ จะต้องมีหลอดเลือดดำบริเวณข้อเท้าดี สภาพหัวใจต้องแข็งแรงมากพอ ไม่มีการติดเชื้อ หรือหากมีหนองบริเวณแผลต้องรักษาให้หายก่อน และเส้นเลือดดำต้องไม่อุดตัน จึงจะสามารถรักษาด้วยวิธีนี้' ศ.น.พ.ประมุขระบุอย่างไรก็ตาม แม้ศิริราชจะรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมาหลายปีแล้ว แต่ศ.น.พ.ประมุข เพิ่งนำเสนอครั้งแรกที่การประชุมวิชาการศัลยแพทย์ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2552 ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้รับความสนใจให้มีการนำเสนอเรื่องนี้ทุกๆ ปี ทั้งปี 2553, 2554 ล่าสุดในปี 2555 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษอีกด้วย ที่สำคัญผลงานชิ้นนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชื่อ 'Vascular' ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส ฯลฯ แต่ประเทศเหล่านี้ยังไม่มีการนำไปใช้ เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานของประเทศดังกล่าวมีการรักษาทันจนไม่ต้องใช้วิธีนี้'หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ภาวะไขมันในเลือดสูง และรับประทานยาต้านเกล็ดเลือด ที่สำคัญห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้มีโอกาสการตีบซ้ำของหลอดเลือดแดงสูง ทั้งนี้ผู้ป่วยเบาหวานต้องสำรวจโรคหลอดเลือดแดงที่ขาไม่น้อยกว่าโรคหัวใจและสมอง ซึ่งจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดที่ร.พ. ศิริราชปีละ 200 คน พบว่าร้อยละ 60 เกิดจากเบาหวาน จึงอยากขอให้กระทรวงสาธารณสุขมีการสำรวจโรคหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดขาของผู้ป่วยเบาหวานด้วย เนื่องจากหากสามารถค้นพบกลุ่มผู้ป่วยนี้ได้เร็วจะลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะสูญเสียขาน้อยลงด้วย โดยผู้ประสงค์จะรับการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถติดต่อได้ที่หน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ ตึก ผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ร.พ.ศิริราช หรือสอบถามได้ที่เว็บ www.siriraj online.net' ศ.น.พ.ประมุขกล่าวสําหรับวิธีการดูแลรักษาเท้า เพื่อไม่ให้มีอาการหนักจนถึงขั้นถูกตัดนั้น ทางทีมแพทย์ศิริราชได้แนะนำเอาไว้ว่า- ให้สังเกต 'สีผิว' โดยเท้าที่ผิดปกติจะมีสีออกดำ หากบริเวณดังกล่าวดำเข้มและผิวแห้งจะหมายถึงเนื้อเยื่อดังกล่าวตายไปแล้วสีผิวออกแดง หมายถึงการอักเสบ สิ่งที่พบร่วมอาจจะมีแผล หรือหนอง หรือมีไข้ หมายถึงมีการอักเสบ- 'อุณหภูมิ' ปกติควรเท่ากัน แต่หากอุณหภูมิของผิวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอีกข้าง หมายถึงมีการอักเสบของผิวหนังดังกล่าว หากดูผิวหนังพบว่าสีแดง แสดงว่ามีการอักเสบของผิวหนัง แต่ถ้าเย็นกว่าปกติ ร่วมกับการคลำชีพจรได้เบาและมีผิวดำและมัน แสดงว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอ- 'ตรวจขน' ปกติจะพบขนบริเวณหน้าแข้ง และบริเวณนิ้ว หัวแม่เท้า หากขนดังกล่าวหลุดร่วงหมายถึงว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดไปเลี้ยงบริเวณดังกล่าวไม่พอการตรวจเท้าต้องตรวจให้ทั่วทั้งหลังเท้า ฝ่าเท้า ส้นเท้า ซอกนิ้ว และเล็บเท้า เช่น เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ เล็บงุ้มหรือไม่ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เล็บงอกแทงเนื้อ นอกจากนี้ ยังต้องรับการตรวจโดยแพทย์หากพบอาการชาที่เท้าการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ ข้อแนะนำ เช่น เลือกรองเท้าที่พอดีกับเท้า ไม่เลือกรองเท้าที่ทำจากพลาสติก ไม่ใส่ส้นสูง เพราะจะทำให้เกิดโรคข้อและเกิดแผลกดทับ ใส่ถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง ต้องใส่รองเท้าที่หุ้มทั้งหมดของเท้า หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าเปิดหัว และใส่รองเท้าทั้งในบ้านและนอกบ้าน เลือกใช้รองเท้าที่ระบายอากาศได้ดี หากพบว่าเท้ามีลักษณะผิดปกติ ผิดรูป เช่น กระดูกปูด ควรทำรองเท้าแบบพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการกดทับ'เมื่อ 3 ปีก่อนดิฉันถูกแก้วกาแฟบาดบริเวณเท้าซ้าย แม้ไปรับการล้างแผลเป็นประจำ แต่แผลไม่หาย แพทย์บอกว่าอาจต้องตัดขา เพราะไม่มีเลือดมาเลี้ยงที่ขาแล้ว แต่ดิฉันยืนยันไม่ยอมตัดขา เพราะประกอบอาชีพค้าขาย ต้องทำมาหากิน จนมีโอกาสเข้ารับการรักษาที่ร.พ.ศิริราช แพทย์ได้ผ่าตัดด้วยวิธีนี้ จนปัจจุบันเดินได้ปกติ ไม่ต้องถูกตัดขา โดยหลังการผ่าตัดเพียง 1 ปีก็เดินได้แล้ว'นางอรุณี เตมีพัฒนพงษา อายุ 77 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้า กล่าวทิ้งท้าย


 เมธาวี มัชฌันติกะ วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7859 ข่าวสดรายวัน

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand