ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

สธ.เล็งเปลี่ยนส้วมซึมเป็นชักโครก เอื้อผู้สูงอายุ

“สธ.” เล็งพัฒนาส้วมจากส้วมซึม เป็นชักโครก เอื้อความสะดวกผู้ใช้ ในสังคมผู้สูงอายุ
      
       นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ว่า เนื่องจากสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า สธ.จึงมีนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาวะอนามัยเพิ่มเติม ในเรื่องของการส่งเสริมส้วมสะอาดที่มีมาตรฐาน โดยจะดำเนินการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานประกอบการและหน่วยงาน อาทิ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยววัด และโรงเรียน ให้ดำเนินการเปลี่ยนส้วมจากส้วมซึมเป็นส้วมแบบชักโครก เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการของผู้สูงอายุ
      
       เพราะปัญหาที่เจอในขณะนี้ คือ ผู้สูงอายุที่ไปใช้บริการส้วมในสถานที่ที่ต่างมีความยากลำบากในการใช้งาน เพราะข้อเข่าที่เสื่อมตามวัย ทำให้ไม่สามารถนั่งยองใช้ส้วมซึมได้ การดำเนินการเปลี่ยนส้วม จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ และเชื่อว่า หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ จะมีผู้นิยมเข้าไปใช้บริการมากกว่าที่ไม่ได้เปลี่ยน นอกจากนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส้วมที่ถูกต้อง คงความสะอาดให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand