ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

1 post / 0 new
Last post
elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยจ่ายเงินบำนาญกรณีชราภาพเริ่มปี 2557 เป็นปีแรก ควักเงินจ่ายบำเหน็จ-บำนาญรวมกว่า 8 พันล้านบาท เร่งศึกษา

สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มจ่ายเงินบำนาญกรณีชราภาพในปี 2557 เป็นปีแรก โดยต้องใช้เงินกว่า 8 พันล้านบาท พร้อมเร่งศึกษาอัตราเงินชราภาพให้เหมาะสมกับผู้ประกันตนแต่ละฐานเงินเดือน
นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ในฐานะโฆษก สปส.กล่าวถึงการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนานครบ 15 ปี ซึ่งจะเริ่มจ่ายในปี 2557 เป็นปีแรกว่า ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดว่า จะต้องรับเงินชราภาพเป็นบำนาญเท่านั้น ไม่สามารถรับเป็นบำเหน็จได้ โดยต้องรับเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิต ส่วนกรณีผู้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนาน 15 ปี แต่อายุไม่ถึง 55 ปี ให้รับเงินชราภาพได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ส่วนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 15 ปี แต่มีอายุครบ 55 ปี สามารถมารับเงินเป็นบำเน็จชราภาพ และหากผู้ประกันตนเสียชีวิต เงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ จะตกเป็นของลูกหลานผู้ประกันตน ขณะเดียวกัน สปส.กำลังศึกษาว่า ควรจ่ายเงินบำนาญชราภาพในอัตราเท่าใด เพื่อให้เหมาะสมกับฐานเงินเดือนของผู้ประกันตน เนื่องจากผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือนในระดับที่แตกต่างกัน โดยจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน ทั้งนี้ สปส.ได้ประมาณการว่า ในปี2557 จะมีผู้ประกันตนที่อายุครบ 55 ปี ที่รับเงินบำนาญชราภาพ 5,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 90 ล้านบาท และรับเงินบำเหน็จชราภาพประมาณ 120,000 คน เป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 8,090 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมทั้งหมด 946,376 ล้านบาท
 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นภาเพ็ญ สุภโกศล / สวท.
Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
 

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand