ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

โรคสมองเสื่อม ปัญหาใหญ่สาธารณสุขโลก

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่า ภาวะสมองเสื่อมกำลังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงในระดับโลก โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 35.6 ล้านคน เป็น 65.7 ล้านคนทั่วโลกภายในปี พ.ศ.2573 และเมื่อถึงปี พ.ศ.2593 คาดว่า จำนวนผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 3 เท่าครับรายงานดังกล่าวที่ฮูศึกษาวิจัยร่วมกับกับสมาพันธ์อัลไซเมอร์สากล (ADI) ประเมินว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มที่มีลักษณะอาการดังกล่าวจะสูงถึงราว 604,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี (ราว 18.9 ล้า นล้านบาท) โรคสมองเสื่อมมีสาเหตุมาจากอาการป่วยหลากหลายประเภทที่ส่งผลกระทบต่อความจำ ความคิด ลักษณะนิสัย และความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยโรคอัลไซเมอร์ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม คิดเป็นมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของกรณีทั้งหมด รายงานฉบับนี้ระบุว่า จำเป็นจะต้องมีวิธีการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ แม้กระทั่งในประเทศที่มีรายได้สูง ที่ในปัจจุบันยังมีการตรวจพบผู้ที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อมเพียง 20-50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ที่มีอาการป่วยจริงเท่านั้นโอเล็ก เชสต์นอฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฮูด้านสุขภาพจิตและโรคไม่ติดต่อบอกว่า "เราจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะให้บริการและดูแลทั้งทางด้านสุขภาพและสังคมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อเป็นการลดภาระของการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพียงพอให้สามารถจำแนกอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมได้"โดยในรายงานเรื่อง "ภาวะสมองเสื่อม ความจำเป็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุข" ฉบับนี้ระบุว่า มีเพียง 8 ประเทศเท่านั้นในโลก ที่มีโครงการด้านสาธารณสุขในระดับชาติเพื่อรับมือกับปัญหาภาวะสมองเสื่อมขณะที่มาร์ค วอร์ทแมน ผู้อำนวยการบริหารของเอดีไอบอกว่า สิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับแรก สำหรับการต่อสู้รับมือกับโรคสมองเสื่อมในระดับโลกคือ การแก้ปัญหาความรับรู้และความเข้าใจของสาธารณชนต่อโรคนี้ที่อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งรายงานการศึกษาฉบับนี้เน้นย้ำว่า การขาดซึ่งข้อมูลความรู้และความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม เป็นชนวนเหตุที่ส่งผลให้ผู้ที่มีอาการป่วยได้รับความช่วยเหลือและการรักษาช้ากว่าที่ควรจะเป็นครับ

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand