ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

1 post / 0 new
Last post
elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
1 ใน 8 ผู้สูงอายุสุขภาพย่ำแย่-เหงา

"หมอบรรลุ" เผยผู้สูงอายุไทย 1 ใน 8 คน สุขภาพแย่ 70-80% มีอาการเหงา เพราะเพื่อนเสียชีวิต แนะ สธ.จัดบริการผู้สูงอายุที่ รพ.สต. 3 เรื่องหลัก พร้อมเสนอปรับปรุงกฎหมายให้รองรับผู้สูงอายุ

 

1 ใน 8 ผู้สูงอายุสุขภาพย่ำแย่-เหงา

 

ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตประธานสภาผู้สูงอายุ ได้กล่าวระหว่างการอภิปรายเรื่อง 70 ปีไม่มีคิว การบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่ดี ว่า ขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากร ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาแล้ว 2-3 ปี โดยผู้สูงอายุ 2 ใน 3 คนจะอยู่ในชนบท และมีผู้สูงอายุสุขภาพไม่ดีประมาณ 1 ล้านคน จึงเห็นว่าสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งตั้งอยู่ในชนบทและอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากที่สุด ต้องให้ความสำคัญจัดบริการผู้สูงอายุ 3 เรื่องใหญ่ ประกอบด้วย 1.งานสร้างเสริมสุขภาพโดยให้ความรู้เรื่องโภชนาการ อาหารการกินให้ถูกต้อง การออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และการสร้างสุขภาพจิต เนื่องจากผู้สูงอายุร้อยละ 70-80 จะมีอาการเหงาเพราะเพื่อนทยอยเสียชีวิตไป รพ.สต.จึงควรส่งเสริมให้ตั้งชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านหรือทุกตำบล ซึ่งจะมีผู้สูงอายุเฉลี่ย 100- 1,000 คน โดยให้ผู้สูงอายุดำเนินการกันเองเพื่อผู้สูงอายุด้วยกัน การมีชมรม สมาชิกมีการพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน จะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคนคลายเหงาและมีสุขภาพจิตดีขึ้น ชมรมจะเป็นกุญแจดอกสำคัญนำไปสู่การดำเนินงานกับผู้สูงอายุด้านอื่นๆ


นพ.บรรลุ กล่าวอีกว่า 2.งานบริการดูแลป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ 3.การรักษาพยาบาล เมื่อผู้สูงอายุป่วยหากได้รับบริการใกล้บ้านจะสะดวกมาก เนื่องจากร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ไปพบแพทย์ เป็นผู้ไม่มีเงินและเจ้าหน้าที่ควรใช้คำพูดง่ายๆสื่อสารความเข้าใจเนื่องจากผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 16 ไม่ได้เข้าโรงเรียน


ด้าน นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจากที่โรงพยาบาลจัดบริการผู้สูงอายุ 70 ปีที่แผนกผู้ป่วยนอกโดยไม่มีคิว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 มีผู้สูงอายุใช้บริการวันละ 200 คนจากผู้ใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ยวันละ 1,200 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาและกระดูก จากการประเมินผลพบว่าผู้สูงอายุพอใจ กลับบ้านเร็วขึ้น ผู้สูงอายุมีความคาดหวังว่าบริการที่ดีไม่ใช่แค่เร็ว แต่ต้องสะดวก เอื้อเฟื้อ เข้าใจ และให้ผู้สูงอายุพูดคุยมีสังคมด้วย


"อยากเสนอการบริการผู้สูงอายุให้แก่กระทรวงสาธารณสุขคือ ให้ดูแลผู้สูงอายุทุกมิติ การจัดบริการต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของผู้สูงอายุ ให้กระทรวงฯ พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เตรียมผู้ให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้รองรับผู้สูงอายุโดยให้ยึดถือว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีบุญคุณต่อครอบครัวต่อประเทศ ดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นปูย่าตายายจะทำให้บริการดูแลผู้สูงอายุของไทยเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและอบอุ่นใจ" นพ.วีระพล กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand