ต้วแบ่งหน้า

home » หน้าหลักโรงเรียน » รายชื่อโรงเรียน » โรงเรียนรักษ์บริบาล »

โรงเรียนรักษ์บริบาล

ที่อยู่: 
67/78 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 
02-980 0932, 02-81 927 0468, 085-001-5884,086-377-9767
โทรสาร: 
02-980-0932
email: 
saiddhasak.ddnupro@gmail.com
หน้าหลัก

โรงเรียนรักษ์บริบาล  ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ (ใบอนุญาตเลขที่  สน.2-001-2551)  ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา (โรงเรียนเอกชนนอกระบบ) ได้เปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

ข่าวดี
สำหรับท่านที่กำลังมองหาโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน..

ดี ดี เนอร์สซิ่งโฮม
กำลังเปิดรับสมัคร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

-
พนักงานทำงานประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และดูแลตามบ้าน (ถ้าไม่มีประสบการณ์ ยินดีฝึกอบรมให้ฟรี)

-
พนักงานดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กทำงาน
ณ ศูนย์ต่างๆ ในประเทศ และต่างประเทศ

-
นักเรียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
(มีสถานที่ให้ฝึกงาน และเมื่อเรียนจบแล้ว มีสถานที่ทำงานรองรับทันที)

-
ผู้สนใจทำงานโครงการออแพร์
(Aupair) ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถเดินทางไปทำงาน ณ ต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น

คุณสมบัติ

-
เพศหญิง

-
สัญชาติไทย

-
อายุตั้งแต่ 18 –
40 ปี

ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น

บริษัท ดี ดี เนอร์สซิ่งโฮม

ที่อยู่ 67/78 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ถนนประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 980 0932, 081 927 0468, 085 001 5884,086 377 9767

แฟ็กซ์ 02 980 0932

อีเมล์ saiddhasak.ddnupro@gmail.com

elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
ข่าวดี สำหรับท่านที่กำลังมองหาโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน

ดี ดี เนอร์สซิ่งโฮม
กำลังเปิดรับสมัคร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

-
พนักงานทำงานประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และดูแลตามบ้าน (ถ้าไม่มีประสบการณ์ ยินดีฝึกอบรมให้ฟรี)
-
พนักงานดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กทำงาน
ณ ศูนย์ต่างๆ ในประเทศ และต่างประเทศ
-
นักเรียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
(มีสถานที่ให้ฝึกงาน และเมื่อเรียนจบแล้ว มีสถานที่ทำงานรองรับทันที)
-
ผู้สนใจทำงานโครงการออแพร์
(Aupair) ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถเดินทางไปทำงาน ณ ต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น
คุณสมบัติ
-
เพศหญิง
-
สัญชาติไทย
-
อายุตั้งแต่ 18 –
40 ปี

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand