รู้จักตับอักเสบบีแพร่ง่ายภัยเงียบก่อนจะสาย

View image

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับ โรงพยาบาลชลบุรี ชี้ไวรัสตับอักเสบบีเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขที่ต้องรีบแก้ไข จึงเชิญชวนชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเร่งตรวจคัดกรองรักษาอย่างถูกวิธี ก่อนเรื้อรังไปสู่มะเร็งตับ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 ที่มีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากเป็นปีก่อนที่จะมีวัคซีนป้องกัน