ผลสำรวจพบผู้สูงอายุในไทยยังทำงานกว่า 3.2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (17/4/2012)

View image