ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

สสส.อบรมผู้บริหารองค์กร พัฒนาเว็บเพื่อคนตาบอด-ผู้สูงอายุ

    สสส.นำร่องอบรมผู้บริหารองค์กร และเว็บมาสเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยเฉพาะคนตาบอด และผู้สูงอายุที่สายตาพร่าเลือน จี้ภาครัฐควรเริ่มต้นพัฒนาก่อน ชี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้
       
       วันนี้ (17 ก.ค.) ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวระหว่างพิธีเปิด “โครงการอบรมและเข้าใจการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการใช้งานคนทุกกลุ่ม” ว่า จากการสำรวจของเว็บไซต์ True Hit พบว่า ในปี 2554 คนไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ 25 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 40 ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้พิการและผู้
       สูงอายุมากเกือบ 3 ล้านคน ซึ่งมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพราะเว็บไซต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐประมาณร้อยละ 90 ยังไม่รองรับการใช้งานของผู้พิการทุกประเภท สสส.จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th ให้้รองรับการใช้งานของผู้พิการทุกประเภท และผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง (Web accessibility) พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น จัดโครงการอบรมนำร่องให้แก่ภาคีเครือข่ายของ สสส.ซึ่งมีเว็บไซต์องค์กรอยู่แล้ว อาทิ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
       มูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นต้น เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการอบรมมี 2 หลักสูตร คือ 1.สำหรับผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจการทำเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานคนทุกกลุ่ม 2.สำหรับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (เว็บมาสเตอร์) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานคนทุกกลุ่ม
       
       “ปัจจุบันการอบรมด้านนี้ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนใน ต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายสูง สสส.จึงร่วมกับนักพัฒนาเว็บไซต์จัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมครั้งนี้ขึ้นเป็น พิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ภาคีเครือข่ายนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ ไซต์ของตนเอง และเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งหากคนกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมคนปกติ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้ารับการอบรม สสส.ก็จะจัดอบรมเพิ่มเติมต่อไป” ทพ.กฤษดา กล่าว
       
       นายจตุพล หนูท่าทอง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคนตาบอดมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่การพัฒนาเว็บไซต์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ของประเทศไทยถือว่าค่อน ข้างน้อย ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ควรเร่งพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้พิการด้านต่างๆ หรือผู้สูงอายุที่อาจมีสายตาพร่ามัว มองเห็นไม่
       ชัดเจน โดยการพัฒนาอาจเริ่มจากตัวเว็บไซต์ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะอวดให้คนตาบอดเข้าไปใช้งานได้ด้วย
       
       นายทวิร พาณิชสมบัติ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาเว็บไซต์และจัดทำหลักสูตรโครงการอบรมฯ กล่าวว่า การทำเว็บไซต์ให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ ไม่ได้จำเพาะเพียงผู้มีปัญหาทางสายตา หรือคนพิการเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นหรือทวีปอื่น หรือคนที่อาศัยอยู่ตามชายขอบของประเทศต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ล้าสมัย ใช้เว็บบราวเซอร์รุ่นเก่ามาก ฉะนั้น การทำเว็บไซต์แบบ Web Accessibility จะต้องคำนึงถึงคนที่เข้าถึงข้อมูลลำบาก ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดด้วย ดังนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Web Accessibility ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ที่เข้ามาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand